Fysioterapiaa kotikäyntinä – Silloin kun haluat

Suomen Kotifysio tekee fysioterapiaa kotikäynteinä senioreille. Haluamme varmistaa sen, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus saada fysioterapiaa. Fysioterapian tavoitteena voi olla ylläpitää yleistä toimintakykyä, edistää leikkauksen jälkeistä kuntoutumista tai varmistaa kotona pärjäämistä. Tämän mahdollistamme kotikäynnein.

Fysioterapia kotikäynti suunnitellaan aina kunkin asiakkaan tilanteeseen sopivaksi ja sen sisältö muokkautuu ollen yksilöllinen ja kokonaisvaltainen.

Fysioterapia aloitetaan maksuttomalla kartoituskotikäynnillä, jolloin teemme yhdessä toimintakykytestin ja laadimme hoitosuunnitelman ja sen tavoitteet. Kotikäynti-fysioterapiaa on saatavilla sekä lääkärin lähetteellä tai ilman. Lääkärin lähetteellä käynnistä on mahdollisuus saada Kelan suorakorvausta.

 

Miten fysioterapeutin kotikäynti eroaa vastaanottokäynnistä?

Liikumme joustavasti paikasta toiseen asiakkaiden tarpeet ja erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Kun asiakkaan liikkumiskyky kohtaa haasteita on järkevämpää, että me liikumme asiakkaan luokse. Toimintamme on suunniteltu täysin sitä tarkoitusta varten, että mahdollisimman moni voisi hyötyä fysioterapiasta. Tällöin seniorit ja toipilaat voivat suunnata voimavaransa juuri siihen tärkeimpään, eli kuntoutumiseen.

Fysioterapeutti tuo mukanaan kaikki tarvittavat välineet. Seniorin tai toipilaan ei tarvitse itse valmistella tapaamista, sillä fysioterapeutti vastaa kotikäynnin suunnittelusta kokonaisuudessaan. Kotikäynnin myötä asiakkaat hyötyvät tehokkaammasta harjoittelusta ja kuntoutuksesta. Sen lisäksi he saavat myöskin sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden, iloa päiväänsä ja edistystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin!

Kenelle fysioterapian kotikäynti sopii?

Fysioterapia kotikäyntinä sopii erittäin hyvin esimerkiksi senioreille, leikkauksista toipuville, liikuntarajoitteisille tai aivoverenkiertohäiriön sairastaneille henkilöille. Fysioterapialla pyritään toimintakyvyn ylläpitoon ja sen palauttamiseen mahdollisimman hyvälle tasolle.

Fysioterapiasta on erityisesti hyötyä:

  • tapaturmien jälkeen
  • aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen
  • ennen leikkausta ja sen jälkeen
  • tuki- ja liikuntaelinkipujen hoidossa
  • toimintakyvyn ylläpidossa
  • erilaisten sairauksien yhteydessä

Fysioterapiaa tarvitaan monissa erilaisissa tilanteissa ja tapauksissa. Tarpeesta ja tilanteesta riippuen fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo asiakkaalle harjoitteita, joilla edetään kohti yhdessä sovittua tavoitetta tai päämäärää. Konkreettisia tavoitteita voivat olla tasapainon paraneminen, lihasvoiman kohentuminen, kävelyn varmuuden lisääntyminen, rentoutuminen tai kivun lievittäminen. Keinoina voidaan käyttää voima- ja lihashallintaharjoittelua, tasapainoharjoittelua, liikkuvuusharjoittelua, rentoutusta, venyttelyä, mobilisointia, pelejä, ulkoilua, aivojumppaa ja niin edelleen.

Suomen Kotifysion pyrkimyksenä on asiakkaan aktivoiminen oman kuntoutumisensa ja toimintakykynsä edistämiseen positiivisten kokemusten ja onnistumisen kautta. Fysioterapia kotikäyntien toimintasäde ja palveluajat Fysioterapiaa voi saada lääkärin lähetteellä tai ilman. jos asiakkaalla on voimassa oleva KELA kortti sekä lääkärin lähete, voi saada KELA:n suorakorvauksen.

Millä alueella Suomen Kotifysio toimii?

Toimimme Etelä-Suomen alueella arkipäivisin.

Mitkä ovat palveluaikamme?

Tulemme asiakkaan luokse silloin kun hänelle parhaiten sopii klo 9-18 välillä arkisin. Fysioterapiaa on tilanteen mukaan hyvä ottaa jaksona tai jatkuvana yksi tai useampi kerta viikossa. Pyrimme siihen, että kotikäynnillä kävisi aina sama tuttu fysioterapeutti. Fysioterapian aloittamisesta ja jatkamisesta sovimme tarvittaessa omaisten tai asiainhoitajan/edunvalvojan kanssa.