Missä oletkin, tulemme luoksesi

Suomen Kotifysio tekee yksilöllisiä fysioterapiakäyntejä palvelutaloissa, hoivakodeissa, sairaaloissa sekä jatkohoitopaikoissa. Hoivakotien ja muiden palveluasumisen muotojen pitkäaikaisasukkaat hyötyvät yksilöllisestä ohjauksesta ja toimintakykyä ylläpitävästä kuntoutuksesta sekä ryhmätoiminnasta, jota myöskin tarjoamme esimerkiksi tuolijumpan muodossa. Palvelutalo- tai sairaalakäyntinä erityisesti seniorit ja muistisairaat voivat jatkaa liikunnan harrastamista ja saada iloa ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden arkeensa.

 

Suomen Kotifysion toimintamalli

Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni voi hyötyä fysioterapiasta. Kotikäynnin myötä eri palveluasumisen muotojen asukkaat voivat saada yleistä toimintakykyä ylläpitävää ja hoidettavuutta helpottavaa fysioterapiaa, sekä kuntoutusta esimerkiksi kaatumisen, tapaturman tai aivoverenkiertohäiriön jälkitiloissa.

Kenelle fysioterapia sopii?

Fysioterapia kotikäyntinä sopii erittäin hyvin esimerkiksi senioreille, leikkauksista toipuville, liikuntarajoitteisille tai aivoverenkiertohäiriön sairastaneille henkilöille. Fysioterapialla pyritään toimintakyvyn ylläpitoon ja sen palauttamiseen mahdollisimman hyvälle tasolle.

Fysioterapiasta on erityisesti hyötyä:

  • tapaturmien jälkeen
  • aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen
  • ennen leikkausta ja sen jälkeen
  • tuki- ja liikuntaelinkipujen hoidossa
  • toimintakyvyn ylläpidossa
  • erilaisten sairauksien yhteydessä

Muistisairaan tai muun sairauden vuoksi heikentyneen henkilön voi olla hankala siirtyä perinteiseen tapaan fysioterapeutin vastaanotolle. Me teemme sen helpoksi tulemalla seniorin luo. Näin potilas voi suunnata kuntoutumiseen tarvittavat voimavarat juuri siihen ja saada fysioterapiasta mahdollisimman suuren hyödyn ja ilon irti! Fysioterapeutti suunnittelee käynnin yksilöllisesti ensin tutustuttuaan seniorin taustaan ja toimintakykyyn. 

Käynneistä sovitaan yhdessä omaisten ja hoitohenkilöstön kanssa, jos seniorin vointi näin edellyttää. Kotikäynnin myötä seniori hyötyy paitsi tehokkaasta harjoittelusta ja kuntoutuksesta, saa hän myöskin sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden ja iloa päiväänsä. Näin vointi kohenee kokonaisvaltaisesti!

Fysioterapiaa koti-, palvelutalo- tai sairaala-käyntinä voi saada sekä lääkärin lähetteellä että myös ilman. Lääkärin lähetteellä käynnistä on mahdollisuus saada Kelan suorakorvausta.

Millä alueella Suomen Kotifysio toimii?

Toimimme Etelä-Suomen alueella arkipäivisin.

Mitkä ovat palveluaikamme?

Tulemme asiakkaan luokse silloin kun hänelle parhaiten sopii klo 9-18 välillä arkisin. Fysioterapiaa on tilanteen mukaan hyvä ottaa jaksona tai jatkuvana yksi tai useampi kerta viikossa. Pyrimme siihen, että kotikäynnillä kävisi aina sama tuttu fysioterapeutti. Fysioterapian aloittamisesta ja jatkamisesta sovimme tarvittaessa omaisten tai asiainhoitajan/edunvalvojan kanssa.