För media

Fysioterapi var än du är

Kotifysio gör fysioterapi hembesök för seniorer. Vi vill att så många som möjligt har tillgång till fysioterapi. Målet för fysioterapin kan vara att upprätthålla den fysiska funktionsförmågan, förbättra funktionsförmågan t.ex. efter en operation, eller att försäkra sig om att fysiskt klara av att bo hemma självständigt. Detta gör vi möjligt med hjälp av hembesök.

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt