Fpa ersättning för fysioterapi

Fpa ersätter en del av kostnaderna för behandlingar och undersökningar, t.ex. fysioterapi, som föreskrivs av offentliga vårdens läkare eller en privat läkare. Ersättningen är inte mer än beloppet av taxan och storleken av taxan är tidsbaserad. Mer kan du läsa här: https://www.kela.fi/fysioterapia1.

Du kan också fråga om ersättningsbeloppet direkt av oss pp Hemfysio. För att få Fpa ersättningen bör du tillhöra Fpas sjukförsäkringskassa. Detta kan du bevisa genom till exempel ett giltigt FPA-kort.

För att få Fpa ersättningen fordras det att behandlingen eller fysioterapin slutförs inom ett år efter att läkaren har skrivit fysioterapiremissen. Läkaren kan också skriva en fysioterapiremiss med flera behandlingsgånger och då måste gångerna slutföras inom ett år av remissens undertecknande. Fysioterapin kan också genomföras som hembesök, då bör remissen innehålla en hänvisning till behovet av hembaserade besök, till exempel med hänvisning till kundens funktionsförmåga. Man kan också få Fpa ersättning för resekostnaderna.

Exempel: Ett 45-minuters fysioterapihembesök kostar 62 euro. Fpa ersätter 9 euro av en 45-minuters fysioterapibehandling. Resekostnaderna är 5 euro per riktning och de adderas till besökspriset. Av dessa är FPA ersättning för resekostnader 1 euro/riktning. Allt som allt ersätter Fpa 11 euro för fysioterapibesöket och kunden betalar 61 euro.

Helsingfors Hemfysio har kommit överens med Fpa om direktersättning, vilket innebär att ersättningen automatiskt kommer att dras av slutsumman/från räkningen och kunden betalar bara sin egen andel. På detta sätt undviker kunden sökprocessen för ersättningen.

Vill ni ha mera information om FPA-ersättningen? Ring +358 40 152 6501 eller skicka meddelande via kontaktformuläret.