• FI
  • SV
  • EN

Krista Iskala

Fysioterapeut YH

Hej,

Jag heter Krista Iskala och är utbildad fysioterapeut. Efter studierna har jag fortbildat mig inom manuell behandling men även fördjupat min kunskap om människokroppen och vad som händer i kroppen då vi rör på oss. Jag har erfarenhet av jobba med äldre både inom fysioterapi och som vårdare på äldreboenden. Som fysioterapeut är jag empatisk och utgår ifrån klientens och anhörigas mål och önskan. Jag ser på människan som en helhet. Det som är mest givande i arbetet är då jag kan påverka klientens livskvalitet och vardag mot det bättre.

Jag är tvåspråkig med svenska som modersmål.