Fysioterapi som hjälp mot kronisk ländryggssmärta

Känns det som att smärtan påverkar din funktionsförmåga negativt? Begränsar den kroniska smärtan ditt vardagliga liv? Det är lätt hänt att man glömmer hur mycket nytta motion ger en då smärtan tar över. Även om motionen inte kan ske helt smärtfritt ger den ändå mer energi och hjälper en vidare.

 

Med hjälp av en fysioterapeut kan man tillsammans göra upp en plan för en fungerande vardag där smärtan beaktas men inte är begränsande. Man kan tala om kronisk smärta då den hållit i sig över 3 månader. Det är viktigt att en läkare har evaluerat smärtans orsaker och upplevelse innan fysioterapi påbörjas.

 

Det är även viktigt att beakta levnadsvanor och det psykiska välmåendet som en del av fysioterapin. Resurser, smärtupplevelse, sömn och motionsvanor eller rädsla för rörelse är även viktiga att evaluera. Riskfaktorer som fysiskt belastande arbete t.ex. upprepade rörelser, skakning och tunga lyft bör minimeras. Även långvarigt stillasittande, fetma och rökning är riskfaktorer för ländryggssmärta.

 

Tillsammans med fysioterapeuten kartlägger man smärtan och dess påverkan på vardagen. Målet är att hitta alternativa sätt att utföra de dagliga sysslorna, lindra smärta och upprätthålla samt förbättra funktionsförmågan och livskvalitén.

 

Träningen börjas från personens nivå och ökas gradvis. Speciellt vid kronisk ländryggssmärta har just gradvis ökad träning visat sig lindra smärta och förbättra funktionsförmågan. Det finns även belägg på att massage av ryggen varvat med träning kan ha en smärtlindrande effekt. En stor vikt ligger även på att personen själv binder sig till träningen och fortsätter med den regelbundet för att den skall ha en inverkan. Som stöd vid träningen används ofta enligt läkares bedömning smärtlindrande medicinering. Till träningen kan även höra olika avslappningsövningar med syfte att hitta olika verktyg att behärska smärtan.

 

Det viktigaste är ändå att inte bli ensam med smärtan. Det finns stöd att få och belägg på att gradvis ökad terapeutisk träning lindrar smärta och förbättrar funktionsförmågan hos personer med kronisk ländryggssmärta.

 

Jannica Winqvist

Fysioterapeut YH

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt