FPA ersättning

FPA ersätter en del av de rehabiliteringskostnader som läkaren beskrivit, t.ex. fysioterapi.

Ersättningsmängden är högst den samma som avgiften och avgiften är definierad per tid. Mera info hittas här: kela.fi. Ni kan också få noggrannare information om ersättningsmängden genom att kontakta oss, vi berättar gärna mera. För att få FPA ersättning krävs det att ni hör till FPA:s sjukförsäkring, vilket ni kan bevisa med ett giltigt FPA kort.

Förutsättningar för FPA ersättning.

För att vara berättigad till FPA ersättning bör rehabiliteringen ha skett inom ett år efter att läkaren skrivit under remissen. Fysioterapin kan genomföras hemma hos klienten, i sådant fall bör läkaren fylla i remissen att klienten behöver rehabiliteras hemma med hänsyn till klientens fysiska
rörelseförmåga.

FPA ersätter även en del av resekostnaderna vid hembesöken.

Exempel:

  • Ett fysioterapi hembesök med läkarremiss 45min kostar 69€ (inkl. resekostnader).
  • FPA ersättningsavgift av ovanstående är 9€

  • Av dessa ersätter FPA 1€/håll.

  • Tillsammans ersätter FPA 11€ av hembesöket och klienten betalar 58€.

Hemfysio har direktåterbetalningsavtal med FPA. Detta betyder att FPA:s andel ersätts
direkt i fakturan och klienten behöver enbart betala sin egen andel och slipper mödan att själv söka
ersättningen från FPA.

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt