Fysioterapi i Åbo

Hemfysio erbjuder fysioterapi som hembesök i Åbo och närliggande kommuner. 

Hemfysio har specialiserat sig i hemrehabilitering för seniorer. Fysioterapin passar speciellt bra för seniorer, minnessjuka och stroke patienter eftersom fysioterapin utförs hemma hos klienten. Målet för fysioterapin kan vara att upprätthålla fysisk funktionsförmåga, förbättra funktionsförmågan t.ex efter en operation, eller att försäkra sig att fysiskt klara av att bo hemma självständigt.

Vid planering av fysioterapeutiska hembesök tas alltid klientens situation i beaktande. Fysioterapins innehåll planeras individuellt med hänsyn till klientens behov och målsättning.

Fysioterapin inleds med ett kostnadsfritt kartläggningsbesök. Under kartläggningsbesöket diskuterar vi tillsammans med klienten om behovet för fysioterapin. Tillsammans med terapeuten lägger vi upp målen för fysioterapin och en plan för fortsatt fysioterapi. Fysioterapi som hembesök är tillgängligt med en fysioterapiremiss eller utan. Med en fysioterapiremiss underskriven av en läkare har du möjlighet att få FPA ersättning för rehabiliteringen.

I Åbo kan ni få fysioterapi av följande personer

Timo Kaappa

Fysioterapeut YH

Utbildad massör

Jag är Timo och jag har jobbat inom hälsosektorn sedan år 2012. Jag är utbildad idrottsmassör och fysioterapeut. Jag motiveras av att genuint kunna hjälpa mina kunder. Det som är mest belönande i mitt jobb är känslan att jag lyckats. Detta sker då kunderna upplever att de fått en positiv upplevelse. Ju mindre smärtor, mera rörlighet samt friskare kroppar vi har, desto bättre mår vi alla. Jag gör hembesök i fysioterapi i Åbo och Egentliga Finland

Malena Fromholdt

Fysioterapeut YH

Det är alltid möjligt att få fysioterapi som hembesök även utan en fysioterapiremiss. Med en fysioterapiremiss av en läkare kan man få direktersättning från Kela.

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt