Esbo

Hemfysio erbjuder alla seniorer i Esbo fysioterapihembesök.

Vi vill erbjuda alla chansen att få den hjälp som fysioterapi kan ge, det spelar ingen roll bor du hemma, på ett servicehem eller om du är på sjukhuset.

Rehabilitering av seniorer är en hjärtesak för oss på Kotifysio Suomi. Vi anser att en omfattande rehabilitering är viktigt för seniorer. Därför är våra fysioterapeuter väldigt motiverade att vara närvarande hjälpsamma vid varje hembesök. Vi har gjort fysioterapihembesöken väldigt lätta att organisera får klienten. Klienten behöver inte förbereda sig på något vis. Fysioterapeuten sköter allt. Fysioterapeuten sköter planeringen, målsättningen och FPA ersättningarna. Fysioterapeuten hämtar med sig all utrustning som rehabiliteringen kräver. Vi kan även hjälpa klienten skaffa sig egna redskap för att kunna fortsätta rehabilitering på egenhand. Vårt mål är att erbjuda klienterna fysioterapi på det enklaste möjligaste sättet och aktivera klienterna effektivt. Enklast lyckas det genom att erbjuda rehabiliteringen hemma hos klienten.

Vi utför fysioterapihembesök inom Esbo området vardagar kl 09:00-18:00 enligt klientens önskemål. Fysioterapi är nyttigt att ta två gånger i veckan antingen i perioder eller fortgående. Vi är i kontakt med anhöriga/intressebevakaren angående fysioterapin, dess början och fortsättning. Fysioterapi hembesökets pris består av servicekostnad (fr.o.m. 62€/gång) och resekostnader (6–19€). Om klienten har en läkarremiss kan klienten få FPA ersättning (6–14€/gång) beroende på läkarens order. 

 

Ta gärna kontakt ifall ni har frågor eller om ni är intresserade av fysioterapi åt er själva eller någon ni känner. Ifall ni är intresserade av massage ta kontakt så får ni ett erbjudande med priserna. 

I Esbo kan ni få fysioterapi av följande personer

Anne Lindgren

Fysioterapeut YH

Jag ser alltid människan som den unika helhet vi alla är – där kropp och själ inte går att särskilja. Som fysioterapeut är jag en expert på att motivera och vill alltid hämta med mig positiv energi samt glädje till terapistunden. Det är en härlig känsla då en allvarlig min byts till ett leende eller skratt. Jag har jobba med seniorer i flera år och är övertygad över att rörelse alltid gör gott.

Isabella Wikström

Fysioterapeut YH

Jag heter Isabella och har jobbat hela min yrkeskarriär med seniorer. Jag tycker om att röra mig i naturen och uppleva nya saker. Som fysioterapeut tycker jag om att se på helheten och hur saker påverkar varandra. Det bästa med att jobba med seniorer är glädjen i deras ögon efter besöket och att man får känna att man gjort en skillnad i deras dag.

Jannica Winqvist

Fysioterapeut YH

Till mina yrkesvärderingar hör att bemöta klienter med lugn och vara närvarande i stunden. Jag vill bidra till ett respektfullt bemötande av äldre, speciellt viktigt vid olika minnessjukdomar och för klienter i slutskedet av livet. Tillsammans med klienten vill jag hitta något meningsfullt mål på individnivå för att skapa en betydelsefull vardag.
Fysioterapi utfört i det egna hemmet har en speciell betydelse och skapar även ett tryggt steg för många mot en mer rörlig vardag. Jag är speciellt intresserad av det psykiska välmåendets påverkan på den fysiska funktionsförmågan och beaktar detta i mitt klientarbete.

Sebastian Törnblom

Fysioterapeut YH

Det bästa med mitt arbete är att det är mångsidigt och att jag får hjälpa människor. Jag vill förbättra och upprätthålla funktionsförmågan hos mina kunder och stöda deras välmående. I mitt arbete utgår jag från kundens behov och bygger upp klara mål för fysioterapin. Min arbetserfarenhet är huvudsakligen inom geriatrisk och neurologisk fysioterapi.

Som person är jag social och humoristisk som inte tycker att livet alltid behöver tas på största allvar. Min familj och träning har alltid varit viktiga delar av mitt liv. På min fritid håller jag på med löpning och går på gym.

Det är alltid möjligt att få fysioterapi som hembesök även utan en fysioterapiremiss. Med en fysioterapiremiss av en läkare kan man få direktersättning från Kela.

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt