KONTAKTUPPGIFTER TILL FYSIOTERAPIN I VICHTIS

TA KONTAKT!

Patrick Eriksson
Fysioterapeut

Ringa +358 40 152 6501

I Vichtis gör följande fysioterapeuter hembesök:

Sebastian Törnblom

Iiro Leinonen

Fysioterpi som hembesök i Vichtis är alltid möjligt att få utan fysioterapiremiss. Ifall man har remiss får man FPA:s direkersättning.

Var för Hemfysio fysioterapihembesök?

Suomen Kotifysion fysioFinlands Hemfysio gör hembesök på servicehem, dygnet runt boenden, sjukhus och i vanliga hem. Klienter på servicehem och andra långtidsboenden drar stor nytta av individuell fysioterapi och gruppverksamhet, som vi också erbjuder i form av exempelvis stolgymnastik. Speciellt minnessjuka på servicehem kan fortsätta en aktiv livstil och få ett mera socialt liv genom fysioterapi.

Fysioterapins mål

Fysioterapi behövs i många olika skeden. Beroende på behovet och situationen handleder fysioterapeuten övningar, som man tillsammans gör för att komma till det överenskomna målet. Konkreta mål kan t.ex. vara: att komma sig till stugan, förbättrad balans, förbättrad muskelstyrka, bättre gångförmåga, avslappning eller lindring av smärta. Som övningar kan användas styrke- och muskelövningar, balansträning, rörlighetsträning, avslappning, strechning, mobilisering, spel, utomhusvistelse, hjärnjumppa etc.

Fysioterapins individuella vårdplan och gratis kartläggningsbesök

Fysioterapihembesöken planeras alltid i samförstånd med klienten och dess livssituation. Fysioterapins innehåll ändrar ofta med tiden för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. Fysioterapin börjar med ett kartläggningsbesök, var vi tillsammas med klienten gör tester och sätter upp en plan för fysioterapin. Målet kan exempelvis vara upprätthållande av funktionsförmåga, rehabilitering efter operation eller allmänt att man skall klara sig hemma så länge som möjligt.

För vem passar fysioterapihembesök och vad är rätt sorts fysioterapi?

Fysioterapihembesök passar utmärkt t.ex.:

 • för seniorer
 • före och efter operation
 • för personer som har svårigheter med att röra sig aktivt
 • personer som har lidit av hjärnblödning eller liknande

Med fysioterapi försöker vi upprätthålla och förbättra den fysiska funktionsförmågan.

Personer som har fördelar av fysioterapi:

 • Efter olycksfall
 • efter sjukdomar
 • efter hjärnblödningar
 • efter och före operationer
 • stöd och rörelseorgansproblematik
 • för att upprätthålla fysiska funktionsförmågan

Vi gör hembesök när det passar klitenen bäst mellan 09.00 och 18.00 på vardagar. Det är fördelaktigt att, beroende på situationen, få fysioterapi en eller flera gånger i veckan under en period eller kontinuerligt. Vi jobbar för att samma fysioterapeut kommer gör hembesöken. Vi avtalar med anhöriga och/eller intressebevakare om fysioterapins start och fortsättning.

Klienter i Esbo berättar:

Christina Ö, 81 v.

“Mycket trevliga fysioterapeuter. Fysioterapin har förbättrat gången och uppstigandet. Den har även fått mig att våga gå i trappor igen.”

Lars, 86 v.

“Fysioterapin har varit nödvändigt och gjort nytta. Nuförtiden har jag lättare att gå och röra mig. Rörligheten har förbättrats.”

Anna-Liisa, 93 v.

“Jag har spinalstenos vilket orsakar att känseln i mina ben blir sämre. Jag har märkt att med hjälp av fysioterapi hålls min kondition i sådant skick som den nu är. Och sedan är det den där psykiska grejen: alla hemfysioterapeuter är underbara människor!” 

Fysioterapihembesök prislista i Vichtis

 • 45 minuters fysioterapihembesök / massagehembesök – 62€ + reseersättning (6- 18€)

Vi använder oss av områdesprissättning vilket gör att resekostnaderna bestäms utifrån var klienten bor. Besöket blir billigare ifall vi sedan tidigare har klienter i samma område. Detta gör att vi försöker få samma områdes klienter på samma dag, så att vi kan fortsätta erbjuda ett konkurrenskraftigt pris.

Fråga efter ytterligare information ifall klienten bor på servicehem. Vi har ett överenskommet pris med de flesta servicehem i huvudstadsregionen. Fråga offert ifall ni behöver massage hem eller till kontoret och ni är flera än en som vill blir masserad!

Ta kontakt! Ringa 040 152 6501 eller ta kontakt via formuläret!

  Fysioterapihembesök i Vichtis

  Vi gör fysioterapi hembesök flexibelt i huvudstadsregionen till hem, servicehem, långtidsboende, sjukhus osv. Vårt mål är att alla skall ha möjilghet att få fysioterapi oberoende av klienten bor och dess funktionsförmåga. Detta möjliggör vi genom att erbjuda hembesök. När klientens funtionsförmåga medför problem är det bättre att fysioterapin och träningen sker i klientens hem, på servicehemmet eller på sjukhuset. På detta sätt kan vi fokusera på själva fysioterapin istället för att klienten använder tid och energi på att komma till en mottagning.

  Vi rör oss på vardagar mellan 09.00 och 18.00 i hela huvudstadsregionen. Vanliga områden som vi dagligen besöker är kärncentrum, munksnäs och Kottby. Resekostnaderna beror på var klienten bor. Besöket är förmånligare ifall vi sedan tidigare rör oss mycket i ert område. Därför försöker vi få de klienter som bor i samma område på samma dag, så att vi kan fortsätta att ha konkurrenskraftiga priser.

  Våra kärnvärden:

  Alla skall få och ha möjligheten att få fysioterapi oavsett fysisk funtktionsförmåga och var man befinner sig

  Vi vill med vår fysioterapi förbättra fysiska och psykiska välbefinnandet

  Vi vill att varje möte med klienten skall vara speciellt