Lovisa

Fysioterapi hembesök – När du vill

Hemfysio har specialiserat sig i hemrehabilitering för seniorer. Fysioterapin passar speciellt bra för seniorer, minnessjuka och stroke patienter eftersom fysioterapin utförs hemma hos klienten. Målet för fysioterapin kan vara att upprätthålla fysisk funktionsförmåga, förbättra funktionsförmågan t.ex efter en operation, eller att försäkra sig att fysiskt klara av att bo hemma självständigt.

Vid planering av fysioterapeutiska hembesök tas alltid klientens situation i beaktande. Fysioterapins innehåll planeras individuellt med hänsyn till klientens behov och målsättning.

Fysioterapin börjas med ett kostnadsfritt kartläggningsbesök. Under kartläggningsbesöket diskuterar vi tillsammans med klienten om behovet för fysioterapin. Tillsammans med terapeuten lägger vi upp målen för fysioterapin och en plan för fortsatt fysioterapi. Fysioterapi hembesöket är tillgängligt med en fysioterapiremiss eller utan. Med en fysioterapiremiss underskriven av en läkare har du möjlighet att få FPA ersättning för rehabiliteringen.

I Lovisa kan ni få fysioterapi av följande personer

Jannica Winqvist

Fysioterapeut YH

Till mina yrkesvärderingar hör att bemöta klienter med lugn och vara närvarande i stunden. Jag vill bidra till ett respektfullt bemötande av äldre, speciellt viktigt vid olika minnessjukdomar och för klienter i slutskedet av livet. Tillsammans med klienten vill jag hitta något meningsfullt mål på individnivå för att skapa en betydelsefull vardag.
Fysioterapi utfört i det egna hemmet har en speciell betydelse och skapar även ett tryggt steg för många mot en mer rörlig vardag. Jag är speciellt intresserad av det psykiska välmåendets påverkan på den fysiska funktionsförmågan och beaktar detta i mitt klientarbete.

Det är alltid möjligt att få fysioterapi som hembesök även utan en fysioterapiremiss. Med en fysioterapiremiss av en läkare kan man få direktersättning från Kela.

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt