Sibbo

Hemfysio erbjuder alla seniorer i Sibbo fysioterapihembesök.

Vi vill erbjuda alla chansen att få den hjälp som fysioterapi kan ge, det spelar ingen roll bor du hemma, på ett servicehem eller om du är på sjukhuset.

Rehabilitering av seniorer är en hjärtesak för oss på Kotifysio Suomi. Vi anser att en omfattande rehabilitering är viktigt för seniorer. Därför är våra fysioterapeuter väldigt motiverade att vara närvarande hjälpsamma vid varje hembesök. Vi har gjort fysioterapihembesöken väldigt lätta att organisera får klienten. Klienten behöver inte förbereda sig på något vis. Fysioterapeuten sköter allt. Fysioterapeuten sköter planeringen, målsättningen och FPA ersättningarna. Fysioterapeuten hämtar med sig all utrustning som rehabiliteringen kräver. Vi kan även hjälpa klienten skaffa sig egna redskap för att kunna fortsätta rehabilitering på egenhand. Vårt mål är att erbjuda klienterna fysioterapi på det enklaste möjligaste sättet och aktivera klienterna effektivt. Enklast lyckas det genom att erbjuda rehabiliteringen hemma hos klienten.

Vi utför fysioterapihembesök inom Sibbo området vardagar kl 09:00-18:00 enligt klientens önskemål. Fysioterapi är nyttigt att ta två gånger i veckan antingen i perioder eller fortgående. Vi är i kontakt med anhöriga/intressebevakaren angående fysioterapin, dess början och fortsättning. 

Ta gärna kontakt ifall ni har frågor eller om ni är intresserade av fysioterapi åt er själva eller någon ni känner. Ifall ni är intresserade av massage ta kontakt så får ni ett erbjudande med priserna.

I Sibbo kan ni få fysioterapi av följande personer

Jonathan Nars

Fysioterapeut YH

”Fysioterapi spelar en betydande roll för seniorer för att kunna klara sig så självständigt som möjligt och jag vill vara en del av det. För mig är det viktigt att vi har det roligt tillsammans för att förbättra hälsan.”

Jannica Winqvist

Fysioterapeut YH

Till mina yrkesvärderingar hör att bemöta klienter med lugn och vara närvarande i stunden. Jag vill bidra till ett respektfullt bemötande av äldre, speciellt viktigt vid olika minnessjukdomar och för klienter i slutskedet av livet. Tillsammans med klienten vill jag hitta något meningsfullt mål på individnivå för att skapa en betydelsefull vardag.
Fysioterapi utfört i det egna hemmet har en speciell betydelse och skapar även ett tryggt steg för många mot en mer rörlig vardag. Jag är speciellt intresserad av det psykiska välmåendets påverkan på den fysiska funktionsförmågan och beaktar detta i mitt klientarbete.

Det är alltid möjligt att få fysioterapi som hembesök även utan en fysioterapiremiss. Med en fysioterapiremiss av en läkare kan man få direktersättning från Kela.

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt