Fysioterapihembesök, när du vill

Vi på Hemfysio gör fysioterapeutiska hembesök för seniorer. Vi vill ge möjligheten åt så många som möjligt att få fysioterapi för t.ex. att kunna upprätthålla funkiotionsförmågan och göra det möjligt för klienten att så länge som möjligt bo hemma eller få rehabilitering efter operation. Detta gör vi möjligt genom våra hembesök.

Hembesöket planeras alltid med kundens livssituation i beaktande så att innehållet blir personlig och helhetligt. Första kartläggningsbesöket är alltid kostnadsfritt och då görs test för funktionsförmågan och på basen av det gör vi tillsammans fysioterapiplanen och dess målsättningar.

Fysioterapi hembesök fås både med remiss eller utan. Med en läkarremiss är det möjligt att få FPA:s direktersättning.

 

Hur skiljer sig fysioterapihembesök från fysioterapi på mottagning?

Vi förflyttar oss flexibelt från plats till plats med beaktande i kundens behov och livssituation. När kundens förmåga att röra sig möter hinder, är det mer förnuftigt att vi rör oss till klienten. Vår verksamhet har planerats med syfte att så många som möjligt kan dra nytta av fysioterapin. På detta sätt kan senioren och konvalescenten rikta sina resurser till det viktigaste, dvs. rehabiliteringen.

Fysioterapeuten har med sig alla redskap som behövs. Klienten behöver inte själv förbereda mötet, eftersom fysioterapeuten ansvarar för planerandet av hembesöket i sin helhet. Genom hembesök drar klienterna större nytta av mer effektiv träning och rehabilitering. Dessutom får klienterna möjlighet till social samvaro, glädje i dagen och framsteg i det helhetliga välmåendet.

För vem passar fysioterapihembesök?

Fysioterapihembesök passar mycket bra för t.ex. seniorer, efter operationer, för personer med nedsatt rörlighet eller personer som haft cirkulationsstörningar i hjärnan. Med fysioterapi strävar man efter att upprätthålla funktionsförmågan och dess återföring till bästa möjliga nivån.

Speciellt stor nytta av fysioterapin fås:

  • efter olyckor
  • efter blodcirkulationsstörningar i hjärnan
  • före- och efter operationer
  • smärta i stöd- och rörelseorganen
  • upprätthållande av funktionsförmågan
  • vid olika sjukdomar

Fysioterapi behövs i många olika situationer och i många olika fall. Beroende på situationen och behovet handleder och rådger fysioterapeuten olika övningar med vilka man rör sig mot de gemensamma målen. Konkreta målsättningar kan t.ex. vara förbättring av balansen, förbättring av muskelstyrkan, ökande av säkerhet i gång, avslappning eller lindring av smärta. Som medel används övningar för styrka och kontroll i musklerna, balansövningar, rörlighetsövningar, avslappning, stretching, mobilisering, spel, utevistelse, hjärnjumppa osv.

Hemfysio strävar efter att aktivera klienten mot klientens egna rehabilitering och förbättringen av funktionsförmågan genom positiva upplevelser och genom känslor av att lyckas.

Fysioterpihembesökens område och tider

Vi på Hemfysio rör oss flexibelt i Huvudstadsregionen pä varddagar mellan kl. 9-18.

Vilka är våra servicetider?

Vi strävar efter att hitta den tid som passar alla parter bäst. Fysioterapi är i regel bra att ha kontinuerligt en till flera gånger i veckan. Vi utgår ifrån att samma bekanta fysioterapeut gör hembesöken till klienten. Vid behov bestämmer vi tillsammans med anhöriga när fysioterapin skall börja och fortsättningen för fysioterapin. Fysioterapihembesök kan göras med FPA:s läkarremiss eller utan. Ifall klienten har en fysioterapiremiss och ett ikraftvarande FPA-kort är det möjligt att få FPA:s direktersättning.