• SV
  • EN

Pontus Linder

Fysioterapeutti AMK

Hej,

Jag heter Pontus Linder och arbetar som fysioterapeut i Helsingfors. För mig är individanpassning centralt i mitt arbetssätt. Sessionerna planeras alltid i största möjliga mån efter individens egna målsättningar.

Förutom fysioterapi-utbildning har jag också en kandidat i pedagogik, jag använder mig av bl.a. Gardners multipla intelligenser och Wigotskys “zone of promixal developement” när jag strukturerar mötet med klienten.

“Motion is lotion” – kroppen behöver röra på sig, vare sig det är passivt eller aktivt. Vi fokuserar under sessionerna på att motverka fallrisk, minska stelhet, lindra smärta, öka funktionsförmågan och allmänt bidra till friskare organ.

Som person är jag lugn, trygg samt strävar efter ett varmt och respektfullt bemötande. Många seniorer, i synnerhet minnessjuka, mår bra av att bli sedda och hörda. Den sociala biten är viktig under fysioterapin.