Fysioterapia palvelutaloissa

Mahdollisimman moni voi hyötyä fysioterapiasta palvelutaloissa

Kotifysio tekee yksilöllisiä fysioterapiakäyntejä palvelutaloissa, hoivakodeissa, sairaaloissa sekä jatkohoitopaikoissa.

Jätä yhteydenottopyyntö!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä

Missä oletkin, tulemme luoksesi

Kotifysio tekee yksilöllisiä fysioterapiakäyntejä palvelutaloissa, hoivakodeissa, sairaaloissa sekä jatkohoitopaikoissa. Hoivakotien ja muiden palveluasumisen muotojen pitkäaikaisasukkaat hyötyvät yksilöllisestä ohjauksesta ja toimintakykyä ylläpitävästä kuntoutuksesta sekä ryhmätoiminnasta, jota myöskin tarjoamme esimerkiksi tuolijumpan muodossa. Palvelutalo- tai sairaalakäyntinä erityisesti seniorit ja muistisairaat voivat jatkaa liikunnan harrastamista saaden iloa ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden arkeensa.

Fysioterapia palvelutaloissa

Kotifysion toimintamalli

Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni voi hyötyä fysioterapiasta. Kotikäynnin myötä eri palveluasumisen muotojen asukkaat voivat saada yleistä toimintakykyä ylläpitävää ja hoidettavuutta helpottavaa fysioterapiaa, sekä kuntoutusta esimerkiksi kaatumisen, tapaturman tai aivoverenkiertohäiriön jälkeen.

Kenelle fysioterapia sopii?

Fysioterapia kotikäyntinä sopii kaikille, jotka haluavat kuntoutua omassa kotonaan, kuten senioreille, leikkauksista toipuville, liikuntarajoitteisille sekä aivoverenkiertohäiriön sairastaneille henkilöille. Kotikuntoutus sopii erityisen hyvin niille, jotka eivät pääse kotoaan pois, tai joille kotoa pois pääseminen on hankalaa. Esimerkiksi Parkinsonin taudin kuntoutus helpottuu kun fysioterapeutti saapuu asiakkaan luokse.

Fysioterapia palvelutaloissa

Fysioterapiasta on erityisesti hyötyä:

  • tapaturmien jälkeen
  • aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen
  • ennen leikkausta ja sen jälkeen
  • kehollisten kiputilojen hoidossa
  • toimintakyvyn ylläpidossa
  • erilaisten sairauksien yhteydessä

Muistisairaan tai muun sairauden vuoksi heikentyneen henkilön voi olla hankala siirtyä perinteiseen tapaan fysioterapeutin vastaanotolle. Me teemme sen helpoksi tulemalla seniorin luo kotiin. Näin potilas voi suunnata kuntoutumiseen tarvittavat voimavarat juuri siihen ja saada fysioterapiasta mahdollisimman suuren hyödyn ja ilon irti! Fysioterapeutti suunnittelee käynnin yksilöllisesti ensin tutustuttuaan senioriin ja hänen taustaan ja toimintakykyyn.

Käynneistä sovitaan yhdessä omaisten ja hoitohenkilöstön kanssa, jos seniorin vointi näin edellyttää. Kotikäynnin myötä seniori hyötyy paitsi tehokkaasta harjoittelusta ja kuntoutuksesta, saa hän myöskin sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden ja iloa päiväänsä. Näin vointi kohenee kokonaisvaltaisesti!