Parkinson

Parkinsonin taudin fysioterapia

Parkinsonin tauti, epätyypillinen parkinsonismi (Parkinson +) ja Lewyn kappale tauti – erot ja kuntoutus.

Jätä yhteydenottopyyntö!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä

Parkinsonin tauti (PS)

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus. Parkinsonin taudissa hermosoluja tuhoutuu pääasiallisesti aivojen tyviosassa sijaitsevan mustatumakkeen alueelta. Mitä enemmän soluja tuhoutuu, sitä alhaisemmaksi käy dopamiinin pitoisuus ja sitä enemmän ilmaantuu Parkinsonin taudin oireita. Usein esiintyviä oireita ovat hitaat liikkeet, vapina, lihasjäykkyys ja tasapaino-ongelmat. On tavallista että oireet alkavat yhdeltä puolelta esimerkiksi kädestä tai jalasta ja etenevät kuukausien tai vuosien aikana saman puoleiseen toiseen raajaan ja sitten toisen puolen raajoihin. Parkinsonin taudissa masennus on myös yleistä, ja sairauden lopussa voi esiintyä myös muistihäiriöitä. Sairautta ei voida vielä parantaa, mutta oireita helpotetaan lääkityksellä ja kuntoutuksella. Vuonna 2014 suomessa Parkinson taudin potilaita oli noin 14 000.

Parkinson

Parkinsonin tauti- tasapaino ja kävely

Parkinsonin taudissa kävelyvaikeudet ovat yleisiä varhaisessa vaiheessa, mutta noin viiden vuoden kuluttua suurimmalla osalla, noin 75%, on kävelyvaikeuksia. Kävelyvaikeuksia voi tunnistaa esimerkiksi kävelynopeudesta, lyhyempi askelpituus, kapeampi askelleveys, jäätyminen ja askel askeleelta vaihtelua. Nämä tekijät vaikuttavat kaikkiin päivittäisiin toimintoihin ja voivat johtaa kaatumiseen ja elämänlaadun heikkenemiseen. Tasapaino-ongelmat ovat myös yksi Parkinsonin taudin pääoireista. Noin 75% Parkinsonin tautia sairastavista ihmisistä kokee tasapaino-ongelmia. Kaatumisriski on korkeampi Parkinsonin tautia sairastavilla ihmisillä, noin 35-90% kaatuu, joista 50-86% kaatuvat toistuvasti. Kaatumisriski kasvaa ajan myötä, mutta pienenee myöhemmässä vaiheessa vähentyneen aktiivisuuden vuoksi.

Fysioterapia

Fysioterapeuttisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa fyysistä kapasiteettia, estää passiivisuutta, kaatumisen pelkoa, liikuntapelkoa, sekä vähentää kipua. Fyysistä kapasiteettia voidaan parantaa liikunnalla, tasapainoharjoittelulla ja kävelyharjoittelulla. Liikunta parantaa myös lihasvoimaa ja nivelten liikkuvuutta. Tutustu fysioterapia palveluihin.

Lewyn kappale tauti

1970-luvulla ”Parkinson-plus”:aa käytettiin neurodegeneratiivisten sairauksien MSA, PSP ja CBD yhteisnimellä. Lewyn kappale tauti (LBD) kuvattiin ja sisällytettiin samaan yhteisnimeen. Lewyn kappale tauti on sairaus, joka voi muistuttaa Alzheimerin ja Parkinsonin tautia. Yleisiä oireita ovat tasapaino- ja kävelyvaikeudet, vaikeudet etäisyyksien arvioinnissa, hallusinaatiot, yleiset dementiaoireet ja lihasjäykkyys sekä tahattomat liikkeet unen aikana.

Epätyypillinen parkinsonismi (Parkinson +)

Levodopan käyttöönotto 1960-luvulla antoi mahdollisuuden erottaa potilaat, joiden hoitovaste oli hyvä. Parkinsonin tautiin sairastuneet antoivat hyvän hoitovasteen levodopa-hoitoon. Jotkut potilaat eivät kuitenkaan parantuneet levodopa-hoidolla, ja heillä oli epätyypillisiä oireita, jotka johtivat Progressiivinen supranukleaarinen halvauksen (PSP) ja kortikobasaalinen degeneraation (CBD) kuvaamiseen. Monisysteemiatrofia (MSA)-diagnoosi otettiin myös käyttöön käsitteenä.

Epätyypillisen parkinsonismin (Parkinson +) oireet

Epätyypillisen parkinsonismin oireisiin kuuluu hoitovasteen puute dopamiinihoidossa, ortostaattinen hypotensio, tasapainovaikeudet ja kaatumisen riski varhaisessa vaiheessa, dysfagia, dysartria, dementian kehitys, hallusinaatiot ja oireiden nopea eteneminen.

Fysioterapia

Epätyypillisen parkinsonismin fysioterapia noudattaa samoja ohjeita ja tavoitteita kuin Parkinsonin tauti. Eli tavoite on parantaa fyysistä kapasiteettia muun muassa liikunnalla, tasapainoharjoittelulla, kävelyharjoittelulla ja lihasvoimaharjoittelulla. Henkilökohtaisesti suunniteltuja kävelykykyä ylläpitäviä harjoitusohjelmia, tämä pätee myös tasapainoon, missä harjoitus sisältää erityyppisiä tasapainoharjoitteita. Lihasvoimaharjoittelu on erittäin tärkeä sisältää harjoitusohjelmaan. Nivelten liikkuvuuden ylläpitäminen on myös tärkeä osa-alue, liikkuvuutta eri nivelissä voidaan ylläpitää aktiivisilla tai passiivisilla liikkeillä.