Fysioterapia kotikäynti

Fysioterapiaa tutussa kotiympäristössä

Fysioterapia aloitetaan maksuttomalla kotikäynnillä, jolloin kartoitamme yhdessä toimintakykyä, laadimme hoitosuunnitelman sekä tavoitteet.

Jätä yhteydenottopyyntö!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä

Fysioterapiaa kotikäyntinä – Silloin kun haluat

Suomen Kotifysio on erikoistunut ikäihmisten kotikuntoutukseen. Fysioterapia toteutetaan kotikäynteinä, jolloin palvelumme sopivat erityisen hyvin ikääntyneiden, muistisairaiden, sekä avh-potilaiden kuntoutukseen omassa kotonaan. Fysioterapian tavoitteena voi olla yleisen toimintakyvyn ylläpitäminen, leikkauksen jälkeinen kuntoutus tai kotona pärjäämisen tukeminen.

Fysioterapian kotikäynti suunnitellaan aina kunkin asiakkaan tilanteeseen sopivaksi ja sen sisältö muokkautuu sen mukaisesti. Kotifysio tekee myös yksilöllisiä fysioterapiakäyntejä palvelutaloissa, hoivakodeissa, sairaaloissa sekä jatkohoitopaikoissa.

Fysioterapia aloitetaan maksuttomalla kartoituskotikäynnillä, jolloin teemme yhdessä toimintakykytestin, laadimme hoitosuunnitelman ja tavoitteet. Fysioterapia kotikäynti on mahdollinen lääkärin lähetteellä tai ilman. Lääkärin lähetteellä fysioterapiakäynnistä on mahdollisuus saada Kelalta korvausta.

Fysioterapia kotikäynti

Miten fysioterapeutin kotikäynti eroaa vastaanottokäynnistä?

Liikumme joustavasti paikasta toiseen asiakkaiden tarpeet ja erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Kun asiakkaan liikkumiskyky kohtaa haasteita, on järkevämpää, että me liikumme asiakkaan luokse. Toimintamme on suunniteltu täysin sitä tarkoitusta varten, että mahdollisimman moni voisi hyötyä fysioterapiasta. Kotikuntoutuksen ansiosta geriatrinen kuntoutus toteutuu turvallisesti asiakkaalle tutussa ympäristössä.

Fysioterapeutti tuo mukanaan kaikki tarvittavat välineet. Asiakkaan ei tarvitse itse valmistella tapaamista, sillä fysioterapeutti vastaa kotikäynnin suunnittelusta kokonaisuudessaan. Kotikäynnin myötä asiakkaat hyötyvät tehokkaammasta harjoittelusta ja kuntoutuksesta. Sen lisäksi he saavat myöskin sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden, iloa päiväänsä ja edistystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Fysioterapia kotikäynti

Kenelle fysioterapian kotikäynti sopii?

Fysioterapia kotikäyntinä sopii kaikille, jotka haluavat kuntoutua omassa kotonaan, kuten senioreille, leikkauksista toipuville, liikuntarajoitteisille sekä aivoverenkiertohäiriön sairastaneille henkilöille. Kotikuntoutus sopii erityisen hyvin niille, jotka eivät pääse kotoaan pois, tai joille kotoa pois pääseminen on hankalaa. Esimerkiksi Parkinsonin taudin kuntoutus helpottuu kun fysioterapeutti saapuu asiakkaan luokse.

Fysioterapialla pyritään toimintakyvyn ylläpitoon, ja sen palauttamiseen mahdollisimman hyvälle tasolle.

Kotikuntoutuksesta on erityisesti hyötyä neurologisessa kuntoutuksessa. Asiakkaan kotona toteutettu neurologinen fysioterapia mahdollistaa aivoinfarktipotilaan kuntoutuksen, aivovamman kuntoutuksen ja muistisairaan kuntoutuksen.

Fysioterapiaa tarvitaan monissa erilaisissa tilanteissa ja tapauksissa. Tarpeesta ja tilanteesta riippuen fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo asiakkaalle harjoitteita, joilla edetään kohti yhdessä sovittua tavoitetta tai päämäärää. Konkreettisia tavoitteita voivat olla tasapainon parantuminen, lihasvoiman kohentuminen, kävelyn varmuuden lisääntyminen, rentoutuminen tai kivun lievittäminen. Keinoina voidaan käyttää voima- ja lihashallintataharjoittelua, tasapainoharjoittelua, liikkuvuusharjoittelua, rentoutusta, venyttelyä, mobilisointia, pelejä, ulkoilua, aivojumppaa ja niin edelleen..

Kotifysion pyrkimyksenä on asiakkaan aktivoiminen oman kuntoutumisensa ja toimintakykynsä edistämiseen positiivisten kokemusten ja onnistumisen kautta.