Fysioterapi som hembesök

Fysioterapi i din bekanta hemmiljö

Vi inleder fysioterapin med ett kostnadsfritt hembesök. Under besöket kartlägger vi klientens funktionsförmåga och diskuterar tillsammans med klienten om behovet för fysioterapin. Terapeuten och klienten lägger tillsammans upp målen för fysioterapin och gör upp en plan för fortsatt fysioterapi.

Ta kontakt!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä SVENSKA

Fysioterapi som hembesök

Vi på Hemfysio är specialiserade på fysioterapi, träning och rehabilitering för seniorer. Eftersom vi gör hembesök, passar vår tjänst speciellt bra för äldre, minnessjuka och för personer som behöver rehabliltering efter en stroke. Syftet med fysioterapin kan vara upprätthållandet av funktionsförmågan, rehabilitering efter en operation eller göra det möjligt för klienten att bo hemma så länge som möjligt.

Hembesöket planeras alltid med kundens livssituation som utgångspunkt, så att innehållet blir personligt och heltäckande. Vi ger även individuell fysioterapi för klienter som bor på servicehem, är på sjukhus eller andra vårdinstanser.

Första kartläggningsbesöket är alltid kostnadsfritt och då görs olika test för att kartlägga klientens funktionsförmåga. På basis av det gör vi sedan tillsammans upp en plan för fysioterapin och dess målsättningar.

Fysioterapi som hembesök

Hur skiljer sig fysioterapi som hembesök från mottagning?

Hela vår verksamhet grundar sig på att så många som möjligt ska få tillgång till den rehabilitering de behöver. Då klienten har svårt att röra sig är det förnuftigast att vi kommer hem till klienten. Vi rör oss smidigt från en plats till en annan. När rehabiliteringen sker hemma hos klienten kan man känna sig trygg och få konkreta tips hur man klarar sig i sin egen hemmiljö.

Fysioterapeuten har med sig alla redskap som behövs för fysioterapin. Kunden behöver inte förbereda besöket alls, utan det är fysioterapeuten som ansvarar för hembesökets planering i sin helhet. Då fysioterapin utförs som hembesök kan senioren och fysioterapeuten rikta sina resurser till det viktigaste, dvs. rehabiliteringen. Dessutom får de genom social interaktion mer glädje i vardagen vilket främjar det välbefinnandet på ett mer övergripande sätt.

Fysioterapi som hembesök

För vem passar fysioterapi som hembesök?

Fysioterapi som hembesök passar för alla som vill ha rehabilitering hemma. Hemrehabilitering passar t.ex. för seniorer, minnessjuka, personer som återhämtar sig efter en operation, strokepatienter eller personer som har svårt att röra sig. Speciellt bra är hemrehabiliteringen för dem som inte kan ta sig hemifrån, eller det är svårt att röra sig utanför hemmet. T.ex. underlättas rehabiliteringen för Parkinson patienter då fysioterapeuten kommer till klienten. Med fysioterapin strävar vi till att upprätthålla funktionsförmågan och att återställa den till bästa möjliga nivå.

Fysioterapi behövs i många olika situationer. Fysioterapeuten beaktar klientens situation och planerar rehabiliteringen för att uppnå de gemensamma målen. Konkreta mål kan vara T.ex. att förbättra balansen, muskelstyrkan, göra promenaden säkrare, minska på fallrisken, eller lindra smärta. Som metoder kan användas bl.a. Styrketräning, balansövningar, kroppskontrollövningar, mobiliserande övningar, avslappnande övningar, töjningar, massage, spel, utevistelse, hjärngymnastik osv.

Hemfysio strävar till att aktivera klienten och förbättra funktionsförmågan via positiva upplevelser och känsla av framgång.