Fysioterapia palvelukodeissa

Mahdollisimman moni voi hyötyä fysioterapiasta

Kotifysio tekee yksilöllisiä fysioterapiakäyntejä palvelutaloissa, hoivakodeissa, sairaaloissa sekä jatkohoitopaikoissa.

Missä oletkin, tulemme luoksesi

Kotifysio tekee yksilöllisiä fysioterapiakäyntejä palvelutaloissa, hoivakodeissa, sairaaloissa sekä jatkohoitopaikoissa. Hoivakotien ja muiden palveluasumisen muotojen pitkäaikaisasukkaat hyötyvät yksilöllisestä ohjauksesta ja toimintakykyä ylläpitävästä kuntoutuksesta sekä ryhmätoiminnasta, jota myöskin tarjoamme esimerkiksi tuolijumpan muodossa. Palvelutalo- tai sairaalakäyntinä erityisesti seniorit ja muistisairaat voivat jatkaa liikunnan harrastamista ja saada iloa ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden arkeensa.

Kotifysion toimintamalli

Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni voi hyötyä fysioterapiasta. Kotikäynnin myötä eri palveluasumisen muotojen asukkaat voivat saada yleistä toimintakykyä ylläpitävää ja hoidettavuutta helpottavaa fysioterapiaa, sekä kuntoutusta esimerkiksi kaatumisen, tapaturman tai aivoverenkiertohäiriön jälkitiloissa.

Kenelle fysioterapia sopii?

Fysioterapia kotikäyntinä sopii kaikille, jotka haluavat kuntoutua omassa kotonaan, kuten senioreille, leikkauksista toipuville, liikuntarajoitteisille sekä aivoverenkiertohäiriön sairastaneille henkilöille. Kotikuntoutus sopii erityisen hyvin niille, jotka eivät pääse kotoaan pois, tai joille kotoa pois pääseminen on hankalaa. Esimerkiksi Parkinsonin taudin kuntoutus helpottuu kun fysioterapeutti saapuu asiakkaan luokse.

Fysioterapiasta on erityisesti hyötyä:

  • tapaturmien jälkeen
  • aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen
  • ennen leikkausta ja sen jälkeen
  • tuki- ja liikuntaelinkipujen hoidossa
  • toimintakyvyn ylläpidossa
  • erilaisten sairauksien yhteydessä
Muistisairaan tai muun sairauden vuoksi heikentyneen henkilön voi olla hankala siirtyä perinteiseen tapaan fysioterapeutin vastaanotolle. Me teemme sen helpoksi tulemalla seniorin luo. Näin potilas voi suunnata kuntoutumiseen tarvittavat voimavarat juuri siihen ja saada fysioterapiasta mahdollisimman suuren hyödyn ja ilon irti! Fysioterapeutti suunnittelee käynnin yksilöllisesti ensin tutustuttuaan seniorin taustaan ja toimintakykyyn.
Käynneistä sovitaan yhdessä omaisten ja hoitohenkilöstön kanssa, jos seniorin vointi näin edellyttää. Kotikäynnin myötä seniori hyötyy paitsi tehokkaasta harjoittelusta ja kuntoutuksesta, saa hän myöskin sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden ja iloa päiväänsä. Näin vointi kohenee kokonaisvaltaisesti!

Fysioterapiaa koti-, palvelutalo- tai sairaala-käyntinä voi saada sekä lääkärin lähetteellä että myös ilman. Lääkärin lähetteellä käynnistä on mahdollisuus saada Kelan suorakorvausta.

Fysioterapia kotikäynti - kotifysio

Millä alueella Kotifysio toimii?

Mitkä ovat palveluaikamme?

Toimimme Etelä-Suomen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan alueilla arkipäivisin.

Tulemme asiakkaan luokse silloin kun hänelle parhaiten sopii klo 9-18 välillä arkisin. Fysioterapiaa on tilanteen mukaan hyvä ottaa jaksona tai jatkuvana yksi tai useampi kerta viikossa. Pyrimme siihen, että kotikäynnillä kävisi aina sama tuttu fysioterapeutti. Fysioterapian aloittamisesta ja jatkamisesta sovimme tarvittaessa omaisten tai asiainhoitajan/edunvalvojan kanssa.

Kuinka voimme olla avuksi

Ota yhteyttä