Fysioterapiaa kotikäyntinä

Fysioterapiaa siellä missä sinäkin

Fysioterapia aloitetaan maksuttomalla kartoituskotikäynnillä, jolloin teemme yhdessä toimintakykytestin ja laadimme hoitosuunnitelman ja sen tavoitteet. 

 

Fysioterapiaa kotikäyntinä – Silloin kun haluat

Suomen Kotifysio on erikoistunut ikäihmisten kotikuntoutukseen. Fysioterapia toteutetaan kotikäynteinä, jolloin palvelumme sopivat erityisen hyvin ikääntyneiden, muistisairaiden sekä avh-potilaiden kuntoutukseen omassa kotonaan. Fysioterapian tavoitteena voi olla ylläpitää yleistä toimintakykyä, edistää leikkauksen jälkeistä kuntoutumista tai varmistaa kotona pärjäämistä.

Fysioterapia kotikäynti suunnitellaan aina kunkin asiakkaan tilanteeseen sopivaksi ja sen sisältö muokkautuu ollen yksilöllinen ja kokonaisvaltainen. Kotifysio tekee myös yksilöllisiä fysioterapiakäyntejä palvelutaloissa, hoivakodeissa, sairaaloissa sekä jatkohoitopaikoissa.

Fysioterapia aloitetaan maksuttomalla kartoituskotikäynnillä, jolloin teemme yhdessä toimintakykytestin ja laadimme hoitosuunnitelman ja sen tavoitteet. Fysioterapia kotikäynti on saatavilla sekä lääkärin lähetteellä tai ilman. Lääkärin lähetteellä käynnistä on mahdollisuus saada Kelan suorakorvausta.

Miten fysioterapeutin kotikäynti eroaa vastaanottokäynnistä?

Liikumme joustavasti paikasta toiseen asiakkaiden tarpeet ja erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Kun asiakkaan liikkumiskyky kohtaa haasteita on järkevämpää, että me liikumme asiakkaan luokse. Toimintamme on suunniteltu täysin sitä tarkoitusta varten, että mahdollisimman moni voisi hyötyä fysioterapiasta. Kotikuntoutuksen ansiosta geriatrinen kuntoutus toteutuu turvallisesti asiakkaalle tutussa ympäristössä.

Fysioterapeutti tuo mukanaan kaikki tarvittavat välineet. Asiakkaan ei tarvitse itse valmistella tapaamista, sillä fysioterapeutti vastaa kotikäynnin suunnittelusta kokonaisuudessaan. Kotikäynnin myötä asiakkaat hyötyvät tehokkaammasta harjoittelusta ja kuntoutuksesta. Sen lisäksi he saavat myöskin sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden, iloa päiväänsä ja edistystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kenelle fysioterapian kotikäynti sopii?

Fysioterapia kotikäyntinä sopii kaikille, jotka haluavat kuntoutua omassa kotonaan, kuten senioreille, leikkauksista toipuville, liikuntarajoitteisille sekä aivoverenkiertohäiriön sairastaneille henkilöille. Kotikuntoutus sopii erityisen hyvin niille, jotka eivät pääse kotoaan pois, tai joille kotoa pois pääseminen on hankalaa. Esimerkiksi Parkinsonin taudin kuntoutus helpottuu kun fysioterapeutti saapuu asiakkaan luokse.

Fysioterapialla pyritään toimintakyvyn ylläpitoon ja sen palauttamiseen mahdollisimman hyvälle tasolle.

Kotikuntoutuksesta on erityisesti hyötyä neurologisessa kuntoutuksessa. Asiakkaan kotona toteutettu neurologinen fysioterapia mahdollistaa aivoinfarktipotilaan kuntoutuksen, aivovamman kuntoutuksen ja muistisairaan kuntoutuksen.

Fysioterapiaa tarvitaan monissa erilaisissa tilanteissa ja tapauksissa. Tarpeesta ja tilanteesta riippuen fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo asiakkaalle harjoitteita, joilla edetään kohti yhdessä sovittua tavoitetta tai päämäärää. Konkreettisia tavoitteita voivat olla tasapainon paraneminen, lihasvoiman kohentuminen, kävelyn varmuuden lisääntyminen, rentoutuminen tai kivun lievittäminen. Keinoina voidaan käyttää voima- ja lihashallintaharjoittelua, tasapainoharjoittelua, liikkuvuusharjoittelua, rentoutusta, venyttelyä, mobilisointia, pelejä, ulkoilua, aivojumppaa ja niin edelleen..

Suomen Kotifysion pyrkimyksenä on asiakkaan aktivoiminen oman kuntoutumisensa ja toimintakykynsä edistämiseen positiivisten kokemusten ja onnistumisen kautta.

Fysioterapiaa voi saada lääkärin lähetteellä tai ilman. Jos asiakkaalla on voimassa oleva KELA kortti sekä lääkärin lähete, voi saada KELA:n suorakorvauksen.

Kuinka voimme olla avuksi

Ota yhteyttä