Ennaltaehkäisevä fysioterapia

Ikä tuo muutoksia kehoon vähitellen ja yksilöllisesti.

  • Lihasmassa on 50-vuotiaalla pienentynyt 10%, 70-vuotiaalla jo 40%.
  • Pituus vähenee; 60-vuotta täyttäneiltä on jo lähtenyt 2 cm 10 vuotta kohti.
  • Paino lisääntyy myös iän myötä aiempaa helpommin.
  • Luuston massa saattaa pienentyä jo 40 vuotiaasta alkaen.
  • Myös tapaturmavaara ja kaatumisriski kasvaa koska tasapaino heikkenee ja reaktionopeus hidastuu.

Vanhetessa nivelnesteen määrä vähenee ja sidekudoksen määrä nivelessä lisääntyy, mikä aiheuttaa rajoituksia nivelen liikelaajuuksissa. Liikelaajuuden rajoituksien takia ikäihmiset saattavat joutua luopumaan heille tärkeistä toiminnoista.

Liikelaajuuksia saadaan pidettyä yllä aktiivisella liikkuvuusharjoittelulla.

Vahvat lihakset nivelen ympärillä antavat tukea nivelelle. Vuodelepo heikentää lihasvoimia nopeasti. Lihasvoimien heikentyminen tapahtuu eri tahtiin eri lihaksissa. Alaraajojen lihasvoima näyttäisi vähentyvän enemmän kuin yläraajojen voima. Tämä johtuu siitä, että alaraajojen käyttö vähenee suhteessa yläraajojen käyttöön enemmän. Moni arjen askare voi olla ikääntyneelle hänen maksimisuorituksensa.

Liikunnan vähäisyys johtaa mm.

  • pieneen energiankulutukseen
  • yleiskestävyyden ja lihasten voiman, kestävyyden ja tehon huononemiseen
  • erityisesti iäkkäillä tasapainon ja liikkumisvarmuuden vähentymiseen.

Nämä muutokset lisäävät lihavuuden, alaselän sairauksien, niska-hartiaseudun oireyhtymän, polven nivelrikon, osteoporoosin, kaatumisten ja muiden tapaturmien sekä luunmurtumien vaaraa.

Nyrkkisääntö on se, että ennaltaehkäisy on aina helpompaa ja järkevämpää kuin itse vaivan hoito.

Vaikka kuitenkin olisi saanut jonkun ongelman, ei ole ikinä liian myöhästä kuntoilla ja kuntouttaa. On hyvin vähän sairauksia ja vaivoja, jossa ei jokin liikuntamuoto sopisi. Kuntoutus täytyy vain räätälöidä yksilöllisesti, mutta aina on mahdollisuus liikkua.

Ennaltaehkäisevässä fysioterapiassa pystytään puuttumaan paljon paremmin vaivojen alkusyyhyn: vääriin työskentelyasentoihin, ryhtivirheisiin, lihasepätasapainoon, ylipainoon ja lihaskireyksiin. Tehokasta hoitoa ei tehdä viiden kerran sarjana, vaan ihmisen omien tarpeiden mukaan. Näin tapaamiskertoja voi olla vain muutamia tai jopa kymmeniä.

Kun oireen hoidon sijaan puututaan juuri syihin, pystytään paljon tehokkaammin puuttumaan huonoihin tapoihin ja käynnistämään matka kohti terveempää elämää.

Olisi helppoa, jos ihminen voisi käydä hoidattamassa vaivansa fysioterapeutilla ilman, että itse täytyy nähdä lainkaan vaivaa. Valitettavasti oikotietä onneen ei ole. Liike on lääke – tämä sanonta pitää paikkansa.

Lähteet

Mielipide: Sairauksien ennaltaehkäisy on myöhäistä siinä vaiheessa, kun on jo sairas. Kilpiä, Petri. 2018. Saatavilla sähköisesti osoitteessa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/mielipide-sairauksien-ennaltaehkaisy-on-myohaista-siina-vaiheessa-kun-on-jo-sairas/e17e4426-0a2a-38b5-ad52-ef38a423cbea Tarkastettu 15.1.2019.

Tuki- ja liikuntaelinliitto ry. Saatavilla sähköisesti osoitteessa: https://www.suomentule.fi/kansallinen-tule-ohjelma/tule-sairauksien-ja-vammojen-syyt-ja-riskitekijat/ Tarkastettu 15.1.2019.

Ennaltaehkäise ja kuntouta. Kärjä, Anu-Maija. 2014. Saatavilla sähköisesti osoitteessa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/26/ennaltaehkaise-ja-kuntouta Tarkastettu 15.1.2019.

Ikääntymisen vaikutukset elimistöön. Terveysverkko. Saatavilla sähköisesti osoitteessa: https://www.terveysverkko.fi/tietopankki/terveysliikunta/ikaantymisen-vaikutukset-elimistoon/ Tarkastettu 15.1.2019.