Fysioterapi hembesök för seniorer

Vi gör hembesök på flera områden i Finland. Bl.a. Nyland, Österbotten och Egentliga Finland. Tag kontakt så diskuterar vi mera och hittar den bästa lösningen för er.

Fysioterapia kotikäynti - kotifysio

Hemfysios mission

Vårt mål är att så många som möjligt kan få fysioterapi

Genom hembesök i de olika boendeformerna kan de äldre få fysioterapi för upprätthållande av funktionsförmågan, fysioterapi för underlättande av vården och rehabilitering efter t.ex. fall, olyckshändelse eller efter blodcirkulationsstörningar i hjärnan.

Fysioterapi
hembesök

Vi gör fysioterapi hembesök för seniorer, för vi vill att så många som möjligt har tillgång till fysioterapi. Vid planering av fysioterapeutiska hembesök tas alltid klientens situation i beaktande. Fysioterapins innehåll planeras individuellt med hänsyn till klientens behov och målsättning.

Målet för fysioterapin kan vara

  • Försäkra sig att fysiskt klara av att bo hemma självständigt.
  • Bättra fysiska funktionsförmågan
  • Rehabilitering efter en operation

Fysioterapi på serviceboende

Boende på serviceboende och äldreboenden mår bra av och främjas av fysioterapi, individuell handledning och rehabilitering. Vi erbjuder också gruppgymnastik till flertalet serviceboende. 

Vi håller också regelbundet kontakten med anhöriga och kan även kontakta intressebevakare ifall situationen så kräver.

Distansterapi

Under corona-pandemin kan det vara ett alternativ för seniorer att få sin träning hemma ledd genom distansterapi.

För distansterapi behöver du någon av följande

  • Smarttelefon
  • iPad 
  • eller en dator som har inbyggd kamera och mikrofon

Vi vill hjälpa och få till stånd en förändring för våra klienter

Ta kontakt så utreder vi tillsammans ditt behov av fysioterapi

Träningsredskap och hjälpmedel hittas i vår webshop

Vi har valt redskap och hjälpmedel för att stöda senioren att kunna bo hemma. I webshoppen hittar ni många olika produkter som t.ex. hantlar, jumpparedskap och träningsmaskiner. 

Nya artiklar

Från Webshoppen

@Kotifysio Suomi

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt