Fysioterapian terminologiaa

Fysioterapian ammattisanasto koostuu mitä kummallisimmista termeistä ja käsitteistä

Oletko joskus lukenut lääkärin tai muun sinua hoitaneen ammattilaisen tekstiä tai kuunnellut hoivahenkilöstön neuvonpitoa kuullen vieraankielisiä sanoja vilisevän suomenkielen seassa, ymmärtämättä siitä juuri mitään? Onko mielessäsi silloin jopa käynyt, että lääketieteen ammattilaiset vain brassailevat hienoilla termeillä, jotta kuulostaisivat fiksuilta ja osaavilta potilaan edessä?

Fysioterapiankin ammattisanasto koostuu mitä kummallisimmista termeistä ja käsitteistä, joiden avulla ihmiskehoa, sen osia, liikkeitä, liikesuuntia, sairauksia, diagnooseja puetaan sanoiksi. Terminologia on ammattihenkilöille selvää, mutta voi maallikosta kuulostaa täysin käsittämättömältä lääketieteen mongerrukselta, joskin välillä täytyy kyllä fysioterapeutinkin kaivella muistinsa sopukoita tai tarkistaa erinäisistä lähteistä, mitä jokin termi tarkoittaakaan.

Termejä kuitenkin tarvitaan, jotta hoito- ja lääketieteen ammattilaiset voivat kommunikoida keskenään yli ammattirajojen sekä kirjaamisessa, koska sen tulee olla selkeää ja läpinäkyvää. Seuraavassa esittelemme muutamia fysioterapiassa keskeisessä asemassa ja päivittäisessä käytössä olevia termejä, joiden tunteminen saattaa auttaa sinua ymmärtämään esimerkiksi omaa fysioterapeuttiasi hieman paremmin.

Tämän luettuasi toivon mukaan ymmärrät, mitä harjoittelet ja miten, ihan suomenkielelläkin.

Luu = Luukudoksesta koostuvat luut muodostavat luurangon, sisäisen tukirankamme eli tuki-elimistömme. Luut suojaavat sisäelimistöämme ja mahdollistavat liikkumisen.

Nivel = Luut liittyvät ja kiinnittyvät toisiinsa nivelin. Kahden tai useamman luun liittymiskohtaa kutsutaan niveleksi. Nivelet ovat joko kiinteitä tai liikkuvia.

Lihas = Lihas on yksi pehmytkudostyypeistämme. Lihas koostuu lihassoluista eli -syistä ja sen tärkein tehtävä on supistua. Supistumalla lihas tuottaa liikkeen eli liikuttaa esim. kahden luun välistä niveltä, jolloin syntyy liike. Lihakset kiinnittyvät jäntein luihin. Lihakset, jänteet ja ligamentit sitovat yhteen ja kannattelevat luitamme, joten ilman lihaksia luurankomme lyhistyisi kasaan. Lihassupistusta tarvitaan kaikkeen liikkeeseen, kuten käden nostoon, hengitykseen ja sydämen sykkeeseen. Tietyt lihakset toimivat tahdonalaisesti ja toiset niin sanotusti autonomisesti, eli ei-tahdonalaisesti. Tahdonalaista lihaksistoa voi harjoittaa tietoisesti.

Ligamentti = Nivelside, side. Vahvaa sidekudosta, joka tavallisesti yhdistää toisiinsa kaksi luuta.

Jänne = Liittää lihaksen luuhun tai rustoon. Vahva rakenne, jonka tarkoituksena välittää lihaksen supistuessa liikevoima luuhun. Myös niveltä tukevia rakenteita.

Nikama = Luu, joista selkäranka muodostuu. Selkänikamiin kiinnittyy paljon ryhtiä tukevia lihaksia ja selkärangan kautta kulkee myös selkäydinhermostomme.

Diskus, välilevy = Rakenne selkänikamien välissä, joka koostuu sitkeämmästä ulkokehästä sekä geelimäisestä ytimestä. Antaa selkärangalle liikkuvuutta ja notkeutta, toimii iskunvaimentimena ja paineen jakajana. Painuu kasaan ja kuivuu päivän mittaan kuormituksen ja pystyasennon myötä, nesteytyy levossa esim. öisin. Voi rappeutua ja muodostaa esimerkiksi välilevyn pullistuman.

Meniski, meniscus = Kierukka. Syyrustoinen rakenne polvinivelessä, joka parantaa nivelpintojen yhteensopivuutta sekä toimii iskunvaimentimena reisi- ja sääriluun välissä.

Fleksio = Koukistus

Ekstensio = Ojennus

Rotaatio = Kierto

Abduktio = Loitonnus

Adduktio = Lähennys

Dorsaali = Selkäpuoleen liittyvä

Ventraali = Vatsapuoleen liittyvä

Mediaali = Keskellä, lähellä keskilinjaa

Lateraalinen = Sivulla, ulompi, kauempana keskilinjasta

Dexter = Oikea

Sinister = Vasen

Superiorinen = Ylempi, ylhäällä

Inferiorinen = Alempi, alhaalla

Prolapsi = Välilevytyrä, ulostyöntymä

Protruusio = Välilevyn pullistuma, työntymä

Artoosi = Nivelrikko

Artriitti = Niveltulehdus

Iskias = Lonkkahermosärky

Spinaalistenoosi = Selkäydinkanavan ahtauma

Hemi = Toispuoli, -einen

Para = Molemmat puolet

Pareesi = Osittainen halvaus

Paralyysi = Täyshalvaus

Coxa = Lonkka

Genus = Polvi

Humers = Olkapää

Konsentrinen = Lihastyönvaihe, jossa lihas supistuu

Eksentrinen = Jarruttava lihastyön vaihe, jossa lihas venyy

Isometrinen = Lihassupistus ilman pituuseroa

Operaatio = Leikkaus

Konservatiivinen = Kuntoutus, terapia hoitokeinona, ei leikkauksellinen