Fysioterapiasta tukea pitkittyneeseen alaselkäkipuun

Häiritseekö pitkittynyt kiputila päivittäistä elämää? Jääkö asiat tekemättä koska kipu rajoittaa toimitakykyä? Kivun ottaessa vallan elämästä usein unohtuu että vaikka liikkuminen tai harjoittelu ei olisi kivutonta, se antaa lisävirtaa ja auttaa eteenpäin.

Fysioterapeutin avulla voi laatia toimintasuunnitelma miten lähteä rakentamaan arkea kipua halliten niin ettei se rajoita arkea. Pitkittyneestä tai kroonisesta kiputilasta voi puhua kun kipu on kestänyt yli 3kk. On tärkeää että lääkäri on arvioinut pitkittyneen kiputilan syyt ja kokemukset ennen fysioterapian aloittamista.

Elämäntapojen sekä psyykkisen hyvinvoinnin huomiointi osana fysioterapiaa on myös tärkeää. Voimavarat, kipukokemus, liikkuntatottumukset tai liikumisen pelko sekä uni ovat tärkeitä selvittää kuntoutuksen osana. Riskitekijät kuten fyysisesti kuormittava työ kuten toistuvat liikkeet, tärinä tai nostaminen tulisi minimoida. Myös pitkäaikainen paikallaan olo, lihavuus sekä tupakointi ovat alaselkäkivun riskitekijöitä.

Fysioterapeutin kanssa voidaan kartoittaa kiputilanne ja sen mahdollisesti rajoittamat asiat arjessa. Tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia tapoja suoriutua arjen askareista, lievittää kipua ja ylläpitää tai kohentaa toimintakykyä ja elämänlaatua.

Harjoittelua lisätään asteittain aloittaen henkilön lähtötasosta. Etenkin pitkittyneessä alaselkäkivun kuntoutumisessa asteittain lisätty harjoittelu on todettu vähentävän kipua ja parantamaan toimintakykyä.  Harjoittelun ohessa on myös näytettä siitä että se yhdistettynä selän hierontaan ilmeiseti vähentää kipua. Sillä on keskeinen merkitys että asiakas sitoutuu harjoitteluun ja jatkaa sitä säännöllisesti. Harjoittelun tukena käytetään usein myös lääkärin arvion mukaan kipulääkitystä tukemaan kivunlievitystä. Harjoitteluun voi myös kuulua erilaisia rentoutumisharjoituksia, tavoitteena löytää eri hallintakeinoja kivulle.

Tärkeintä on että kivun kanssa ei jää yksin. Tukea on saatavilla ja näytön mukaan terapeuttinen harjoittelu asteittain lisättynä vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä pitkittyneen selkäkivun hekilöillä.

Jannica Winqvist

Fysioterapeutti AMK