Kaatumisen ehkäisy

Kaatuminen ja sen ehkäisy iäkkäillä

Lääketieteen yksi kasvavimmista trendeistä on geriatrisen hoidon tarpeen lisääntyminen. Vuosien aikana, iäkkäiden määrä on tasaisesti kasvanut. Tämä huomioiden, tietty tapahtuma huonoine seurauksineen yleistyy – Kaatuminen.

Kaatuminen iäkkäillä voi vaikuttaa merkittävästi henkilön terveyteen laukaisemalla pitkän ja raskaan hoitokierteen. Kaatuminen, ja siitä seuraava hoitokierre, voi aiheuttaa epäsuotuisia lopputuloksia iäkkäillä vaikuttaen yksilön ja häntä tukevien ihmisten hyvinvointiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. On olemassa fysioterapeuttisia menetelmiä, joiden avulla voidaan oikein toteutettuna välttää kaatumisia.

Kaatuminen voi johtaa sairaalaan

Kaatuminen on yksi suurin syy iäkkäillä sairaalahoitoon joutumiselle. Noin yli puolet 80-vuotiaista kaatuvat vuosittain, ottamatta huomioon niitä kaatumisia, jotka eivät terveydenhuoltoon johda. Viidennes kaatumisista johtaa vakavaan murtumaan,  päävammaan tai aivovaurioon. Usein kaatuminen myös kehittää psyykkisiä pelkoja liikkumiseen, jotka usein johtavat passiivisuuteen ja sitä kautta lihasheikkouteen, joka taas entuudestaan lisää kaatumisriskiä.

Tämän artikkelin tarkoitus on pysähtyä kaatumisen äärelle, ja tarkastella eri tekniikoita joiden avulla kaatumisia voidaan välttää. Noudattamalla alla olevia strategioita kaatumisia voidaan vähentää merkittävästi, ja siten pidentää elämänlaatua, tai välttää lisäkomplikaatioita. Kaatumisen ehkäisy on tärkeä aihe, joka vaikuttaa merkittävästi kasvavaan väestöön luoden hyvinvointia ja välttäen terveydenhoidon kuormitusta.

Kaatumisriskiin vaikuttavia tekijöitä:

  • Alaraajojen lihasvoiman heikkous
  • D-Vitamiinin puutostila
  • Kävelyn vaikeudet ja tasapainovaikeudet
  • Polyfarmia (Useampi samanaikainen lääkitys)
  • Ympäristön vaarat ja tilanteeseen huonot jalkineet 

Fysioterapeuttisin menetelmin pystymme minimoimaan kaatumisen riskejä vahvistamalla alaraajojen lihasvoimia, harjoittelemalla kävelyä ja tasapainoa, opastamalla jalkineiden valinnassa, sekä havainnoimaan ympäristöä. Fysioterapian sisältö kaatumisriskin minimoimiseksi luodaan aina kuntoutujan kanssa yhdessä. Jokainen käynti on erillainen, ja harjoiteltavan ongelman sisältö muokataan ammattilaisen kanssa juuri kuntoutujalle sopivaksi.

Voit ottaa yhteyden meihin TÄSTÄ, niin arvioidaan yhdessä tilanne, ja luodaan suunnitelma kaatumisen ennaltaehkäisyyn – sinulle, tai läheisellesi.

Timo Kaappa, Fysioterapeutti

Lähde: https://www.karger.com/Article/Pdf/521140