”Ilta-aktiviteetin” vaikutus iltarusko-oireiluun ja nukkumiseen muistisairailla

Ilta-aktiviteettiryhmä kokeilu Folkhälsan Blomsterfonden seniorikodissa

Työskenneltyäni seniorikodissa ikääntyneiden ja muistisairaiden parissa, sekä geriatrisen fysioterapian erityisosaajakoulutuksen myötä, olen yhä enemmän alkanut kiinnostua muistisairauksista ja muistisairaiden fysioterapiasta. Esiin on noussut ajatuksia mm. siitä, että fysioterapian olisi hyvä olla myöhemmin iltapäivän aikana.

Tämä voisi vaikuttaa muistisairaiden iltarusko-oireiluun jota mm. hoivakotien hoitajat saattavat pitää haastavana käyttäytymisenä ja työtä kuormittavana (Sundown syndrome in persons with dementia: An update; Khachiyants, Trinkle, Sang Joon Son, Kye Y. Kim). Sen lisäksi iltarusko-oireilu voi johtaa senioreiden kaatumisiin ja loukkaantumisiin (Preventing and managing sundowning, Easing the stress of twilight behaviors; Martha Sparks).

Pyrkimyksenäni on selvittää ryhmätoiminnan muodossa, onko iltaan sijoittuvasta aktiviteettiryhmästä helpotusta kodin muistisairaiden iltarusko-oireiluun ja nukkumiseen, sekä hoitajien kokemaan työn kuormittavuuteen.

Ryhmänä pidettävistä aktiviteeteista saa paljon; tehdään yhdessä, pidetään hauskaa yhdessä ja saadaan kannustusta ja tukea muilta. Sen lisäksi ryhmät ovat kustannustehokkaita. Ryhmä pidetään kerran viikossa n. klo 16.30-18 välillä. Ilta-aktiviteetti sisältää aerobista liikuntaa, lihaksistoa ylläpitäviä ja vahvistavia liikkeitä, dual-tasking tehtäviä, pelejä, käsi- ja aivojumppaa sekä sosiaalista kanssakäymistä.

Ilta-aktiviteettiryhmää on pidetty jo yli vuoden ajan kerran viikossa.

Ryhmän vaikutuksia on mitattu ja tutkittu eri tavoin, mm. Vivago aktiviteettirannekellojen kautta, iltavuorossa olleiden hoitajien kommenteista, sekä yöhoitajien potilastietojärjestelmän tekstien perusteella. Iltaryhmästä voi todeta, että osallistujia on kerralla n. 7-10, he tulevat mielellään, osallistuvat keskittyneesti, heillä on hauskaa ja he kokevat toiminnan tutuksi ja turvalliseksi. Osa osallistujista nukkuu paremmin, osalle iltaryhmällä ei ole vaikutusta uneen.

Hoitajat kokevat, että osa osallistujista on rauhallisempia illan aikana ja heitä on helpompi hoitaa ja ohjata, kun taas toisista ei hoitajien mukaan huomaa selvää eroa verrattuna tavalliseen iltaan. Vaikuttavia tekijöitä löytyy paljon. Iltaryhmän hyöty tulee kuitenkin hyvin esille siinä, että osallistujat ovat ainakin ryhmän ajan rauhallisia ja keskittyneitä ja hoitajat kokevat työnsä vähemmän kuormittavaksi ryhmän ajan.

Iltaryhmää jatketaan ja siitä on pidetty niin paljon että iltaryhmiä lisätään Folkhälsan Blomsterfonden seniorikodissa.

Linkki uutiseen: https://folkhalsan.fi/nyheter/2017/april/nu-slipper-de-dansa-i-smyg/