Fysioterapi och palliativ vård

Fysioterapi som komfort och stöd i livets slutskede

Fysioterapi som stöd till palliativ vård

Ta kontakt!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä SVENSKA

Fysioterapi i palliativ vård och terminalvård

Palliativ vård inleds då en patient har en sjukdom som inte går att bota. Med palliativ vård avses vård av patienten men också hjälp för närstående, eftersom den palliativa vårdens huvudsyften är att lindra symtom och förbättra livskvaliteten. Den palliativa vården kan vara i flera år beroende på vad patienten har för sjukdom, prognosen samt hurdan livsstil patienten har. Terminalvård innebär den sista vårdperioden, då patienten är i så dåligt skick att det är frågan om dagar eller veckor. Terminalvård är ofta den sista delen av den palliativa vården. Under de sista veckorna strävar man till att lindra smärta och tillfredsställa sociala, fysiska och andliga behov. 

Fysioterapi och palliativ vård

Varför fysioterapi?

Bibehållandet av den egna funktionsförmågan möjligast länge har ett eget värde i sig, men är även viktig med tanke på att helhetsvården ska fungera så smidigt som möjligt. Genom att hjälpa patienten att röra sig självständigt eller genom att hjälpa vårdpersonal eller anhöriga, kan fysioterapin hjälpa så att vården kan bli smidigare och det kan frigöra resurser för annat arbete.

Med hjälp av fysioterapi kan man ofta effektivt påverka patientens funktionsförmåga och via detta livskvaliteten. Enligt undersökningar är patientens största problem under den palliativa vården smärtor, beroendet av andra människor och svårigheter att gå. Utöver dessa är även andningssvårigheter och psykiska problem så som depression vanliga. Med hjälp av fysioterapi kan man påverka ovanstående problem till och med riktigt effektivt.

Fysioterapeutiska metoder

Smärtlindring:

 • Manuell behandling:
  • Genom att massera muskler och bindvävsstrukturer kan man lindra smärta. Forskning har även påvisat flera fördelar med mobilisering, passiva rörelser och tänjning.
 • Kall-, varm-, och elekricitetsbehandlingar
 • Ställningsvård
  • Med hjälp av vården försöker man undvika liggsår och bibehålla normala värden på ledrörlighet

Fysisk funktionsförmåga:

 • Övningar för muskelstyrka och ledrörlighet
  • Det är en självklarhet att det finns en direkt koppling mellan en persons rörelseförmåga och muskelstyrkan och ledrörligheten. Övningar för muskelstyrka kan göras i det egna hemmet, utomhus eller i ett gym. Under styrketräningen fokuserar man på de personliga problemområdena eller svårigheterna. För ledrörligheten fokuserar man på aktiva och passiva tänjningar samt muskelaktiveringsövningar.
 • Gångövningar och aerobiska övningar:
  • Med tanke på den egna känslan av självständighet och frihet är det viktigt att hålla gångförmågan intakt så länge som möjligt. Olika gångövningar hör till fysioterapeutens verktyg. Gång underlättas också med olika hjälpmedel t.ex. med käpp eller rollator. Då klienten använder sig av något hjälpmedel är det fysioterapeutens uppgift att lära klienten att använda hjälpmedlet, vilket är en viktigt del av processen då man tar i bruk ett nytt hjälpmedel. Den aerobiska konditionen går lättare att upprätthålla med olika gångövningar. Ifall det inte längre går att promenera, är det möjligt att upprätthålla och förbättra sin aerobiska kondition på andra sätt, t.ex. med hjälp av en motomed.
 • Förflyttningar och hjälpmedel
  • Fysioterapeuten har en stor roll vid anskaffningen av hjälpmedel. Fysioterapeuten avgör klientens behov av hjälpmedel individuellt eftersom det är viktigt att klienten får bästa möjliga hjälp av hjälpmedlet, men ändå hålls så aktiv som möjligt. Det är också på fysioterapeutens ansvar att hitta ett lämpligt hjälpmedel och instruera hur det ska användas. Man strävar till att göra förflyttningar så självständiga som möjligt, även om det kan behövas något hjälpmedel. Det är viktigt att fysioterapeuten även instruerar anhöriga och eventuell vårdpersonal om hur man kan hjälpa till vid förflyttningar.

Andningsövningar:

 • Andningsteknik
  • Rätt andningsteknik utvecklar andningsmusklerna, hjälper till att lösgöra slem och får andningsmusklerna att slappna av.
 • Hjälpmedel:
  • Det finns både medicinska och icke-medicinska hjälpmedel. Det mest kända hjälpmedlet som används inom fysioterapi är blåsflaskan, som är ett mycket effektivt hjälpmedel för att utveckla andningsmusklerna och lösgöra slem.

Psykiskt stöd:

 • En fysioterapeut har oftast en bredare uppgift än att endast träna det fysiska välmåendet. En patient som är i palliativ vård berättar ofta om sitt liv, sin oro, rädsla och sina känslor åt fysioterapeuten, särskilt efter att hen skapat en relation till fysioterapeuten. I dessa fall är det viktigt att fysioterapeuten ser på patienten som en helhet. Trots att detta inte är fysioterapeutens specialområde är det en oundviklig del av fysioterapeutens arbete. En bra fysioterapeut bemöter patienten som person och lär känna patienten. På detta sätt kan man förverkliga fysioterapin på ett personligt sätt, t.ex. genom att använda sig av en för patienten viktig hobby. Ibland räcker det även att lyssna, ge av sin tid och ha förståelse.

Hur vet jag när fysioterapi är nödvändigt?

Det är ofta anhörigas beslut om fysioterapi inleds i samband med palliativ vård. Anhöriga kan t.ex. fråga ifall den vårdande läkaren rekommenderar fysioterapi, eller ifall patienten har något av ovanstående problem eller symtom så går det också att direkt konsultera en fysioterapeut. Det viktigaste man ska fråga sig då man funderar på att inleda fysioterapi, är ifall man med hjälp av fysioterapi kan förbättra patientens livskvalitet.