För servicehem

En extra hand till seniorhemmet

Vi vill ge alla seniorer på servicehem möjlighet till professionell rehabilitering, även där resurserna inte räcker till före en egen fysioterapeut.

Ta kontakt!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä SVENSKA
Fysioterapeutti palvelutalossa

Fysioterapeut i servicehuset

Flera serviceboenden har tyvärr inte resurser för att anställa en egen fysioterapeut, även om behovet är mycket centralt på vårdinstanser. Därför erbjuder vi på Hemfysio en extern fysioterapeut till servicehemmet som kan komma och hjälpa till med rehabiliteringen och upprätthållandet av boendenas funktionsförmåga.

Hemfysio erbjuder individuell fysioterapi som boendena själva står för, samt gruppgymnastik som hemmet står för. Dessutom kan vi vid behov ordna utbildningar till hemmets personal t.ex. ergonomiskolningar.

Individuell fysioterapi

Individuell fysioterapi inleder vi alltid med ett kostnadsfritt kartläggningsbesök. Ifall vi anser att klienten sku ha nytta av fysioterapi, kontaktar vi klientens anhöriga eller eventuell intressebevakare och kommer överens med dem ifall fysioterapi kunde vara aktuellt och hur vi ska gå till väga. Servicehemmets personal belastas inte på något sätt i denna process.

Ifall vi har flera klienter på samma hem kan vi erbjuda lägre priser för den individuella fysioterapin enligt tabellen nedan.

Gruppgymnastik

Då vi drar gruppgymnastik bestämmer vi tillsammans en lämplig tidpunkt då vi kommer till hemmet. Vi kan dra olika sorters gymnastik, t.ex. stolgymnastik, beroende på behovet. Nedan ser ni vår prislista för gruppgymnastik på servicehem. Ta kontakt så kan vi hitta en bra tid för just er.

Andra tjänster och samarbeten

Vi kan hjälpa till på servicehem på andra sätt också än bara genom individuell fysioterapi eller gruppgymnastik. Vi kan t.ex. hjälpa personalen att hitta rätt hjälpmedel åt boendena. Ibland gör vi även fysiska kartläggningar då någon flyttar in. Dessutom kan vi ge skolningar åt personalen, t.ex. inom ergonomi. Ta kontakt så kan vi hitta en lämplig samarbetsmodell.

Prislista för servicehem

Ta kontakt så kan vi utreda hurdan rehabilitering era boenden behöver!

Samarbetspriser för individuell fysioterapi:
30min: 45€
45min: 63€
60min: 78€

Pris för gruppgymnastik:
30min: 45€
45min: 63€
60min: 78€