Hushållsavdrag

Hushållsavdrag för fysioterapi som utförts hemma eller på servicehem

Ta kontakt!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä SVENSKA

Hushållsavdrag

Från och med 2024 kommer möjligheten till hushållsavdrag också att utvidgas till att inkludera fysioterapi- och ergoterapitjänster. Hemrehabilitering kan fås både hemma och på serviceboende, och det kan också beställas till en familjemedlem. Avdragets belopp är 60% av kostnaden för arbetet. Hushållsavdraget inkluderar en årlig självrisk på 100 €. Det maximala beloppet för hushållsavdrag är 3500 € per person per år.


Hushållsavdraget betalas baserat på kostnaden för själva arbetet. Hos oss hänför sig hela besökets pris till själva arbetet, enligt prislistan. Observera att 5€ serviceavgiften per månad inte är avdragbar i beskattningen. Om kostnaden för ett hembesök är t.ex. 69€, och avdraget är 60%, blir avdraget i beskattningen 41,4€ och du står själv för 40% av kostnaderna, d.v.s. 27,6€. Förutsättningen för hushållsavdraget är att betalningen för besöket inte kan kombineras med andra betalningsmetoder, som en betalningsförbindelse eller liknande. Besöket måste utföras hemma, i en fritidsbostad eller på serviceboende. Personen måste ha en årlig inkomst på minst 15 000 euro för att få hushållsavdrag.