Integritetspolicy

Detta är ett meddelande om integritet och dataskydd i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Registrets namn

Three E. Champs Oy Ab kundregister

Controller

Three E. Champs Oy Ab, Företagets ID: 2643758-5

Den person som ansvarar för registret

Patrick Eriksson, Verkställande direktör

Registrets syfte

Syftet med registret är att fungera som Three E. Champs Oy:s kundregister.

Uppgifterna kan användas för följande ändamål

  • Förvaltning av kundrelationer

Regelbundna informationskällor

Den viktigaste informationskällan är kunden själv. Uppgifter kan också hämtas från myndighets- och företagsregister och från samarbetspartners.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller huvudsakligen uppgifter som kunderna själva lämnar till Three E. Champs Oy.

Registret kan till exempel innehålla följande kundinformation

  • Personens namn
  • E-postadress
  • Och annan information som tillhandahålls av användaren.

Regelbundna uppgifter som offentliggörs regelbundet

Med kundens samtycke kan informationen lämnas ut till kundens och Three E. Champs Oy:s samarbetspartners för att leverera de produkter och tjänster som kunden beställt.

Faktureringsinformation kan lämnas ut till betalningsförmedlare.

Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till andra tredje parter inom eller utanför EU.

Uppgifter kan lämnas ut till myndigheterna om de gör en begäran enligt finsk lag.

Principer för skydd av registret

Manuella uppgifter

Inga fysiska kopior av informationen sparas, med undantag för registren, som endast är tillgängliga för utsedda anställda hos Three E. Champs Ltd. och revisorn, som har tystnadsplikt.

Uppgifter som lagras i informationshanteringssystem

Uppgifterna överförs via en SSL-skyddad anslutning.

Elektroniska data skyddas av en brandvägg. Endast utsedda anställda hos Three E. Champs Ltd har tillgång till registerinformationen. Anställda identifieras med ett användarnamn och ett lösenord. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och får inte lämnas ut till någon annan än de som behöver dem för sitt arbete och som är bundna av sekretess.

Rätt till inspektion och förbud

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i personuppgiftsregistret. Den skriftliga begäran om granskning ska undertecknas och skickas till den person som ansvarar för registret.

Inspektionsrätten är kostnadsfri och utövas högst en gång per år.

Period för lagring av uppgifter

Vi kommer endast att spara personuppgifter under den tid som är nödvändig för den typ av personuppgifter och de syften för vilka de behandlas.

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som genereras av vår webbtjänst och som med din webbläsares samtycke lagras i din webbläsares minne. Cookies gör det möjligt för oss att analysera de förfrågningar du gör till vår webbtjänst från din webbläsare, att anpassa de val och preferenser du gör när du använder webbplatsen och att ge dig personliga tjänster.

Du kan vägra eller radera cookies genom att använda funktionerna i din webbläsare. Det kommer dock att påverka vår förmåga att leverera personliga onlinetjänster av hög kvalitet.