Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom och fysioterapi

Vad är Alzheimers och vilken inverkan kan fysioterapi ha på sjukdomen?

Ta kontakt!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä SVENSKA

Diagnostisering av Alzheimers sjukdom

För en minnessjuk person försvagas minnet, och förmågan att tolka sin omgivning försvåras på många sätt. För att fastställa en minnessjukdom görs ett antal test, varav de mest använda är Mini-Mental State Examination (MMSE) och CERAD som har utvecklats specifikt för att fastställa Alzheimers diagnos. Ifall frågorna i dessa tester inte kan fastställa en minnessjukdom, kan man även fastställa diagnosen med hjälp av bildtagning av hjärnan. Alzheimers sjukdom är den vanligaste minnessjukdomen.

Alzheimers sjukdom är en långsamt och jämnt framskridande minnessjukdom och symtomen beror på att ett eller flera områden i hjärnan skadas.

Alzheimers sjukdom

Förekomst

En minnessjukdom kan förekomma redan i 50-års åldern, men förekomsten växer med åldern och som 65-åring fördubblas risken att insjukna ca. vart femte år. Ungefär en femtedel av alla över 80-åringar insjuknar. Då åldern stiger, stiger även antalet insjuknade. Antalet sjuka uppskattas öka avsevärt fram till år 2050.

Alzheimers sjukdom

Symtom på Alzheimer

Tidiga symtom på alzheimers sjukdom är minnessvårigheter och förändrad tidsuppfattning. Det är vanligt att folk är medvetna om sina svårigheter vilket leder till att de undviker sociala sammanhang, vilket i sin tur kan leda till depression och ångest. Med tiden blir det även svårare att klara dagliga sysslor.

Vad händer i kroppen?

Till en minnessjukdom hör försämring av minnet men även förmågan att tolka sin omgivning försämras i en viss grad. I hjärnan finns flera områden som har olika uppgifter. I tinningloberna processeras minnet, hjässloben analyserar information från de olika sinnena, pannloben behövs för koncentration, bedömning, resonering och talförmåga. Occipitalloben i bakhuvudet styr över synintrycken. För en person som lider av Alzheimers sjukdom försvinner nervcellerna från ett eller flera områden i hjärnan.

Alzheimers sjukdom och rehabilitering

De äldres andel av befolkningen ökar vilket i sin tur leder till en ökning av sjukdomar som är kopplade till åldrande. Forskning har påvisat att en stor del av befolkningen är mindre fysiskt aktiva än vad som krävs för att upprätthålla en bra hälsa och funktionsförmåga. Alzheimer rehabilitering behövs allt mer för att minska risken att insjukna i sjukdomar kopplade till åldrande. Genom att röra på sig och göra aktiva övningar kan man förebygga utvecklingen av minnessjukdomar och förhindra försvagande av funktionsförmågan hos personer som redan har en längre gången minnessjukdom.

Motionens inverkan på Alzheimers sjukdom

Minnets och de kognitiva förmågornas försvagande kopplas också till försämring i funktionsförmågan. Den fysiska funktionsförmågan är livsviktig för en äldre person som lider av en minnessjukdom. Regelbunden motion har påvisat positiva effekter på en minnessjuk persons funktionsförmåga. Därför är det viktigt att hålla fast vid en motions rutin t.ex. i ett äldreboende. Forskning har påvisat att motion stärker balansen, kan hjälpa att upprätthålla förmågan att gå och behovet av hjälp minskar. Minnessjukdomar ökar även risken att falla och forskning har påvisat att med varierande träning, med muskel- och balansövningar, minskar risken att falla för en minnessjuk person som bor hemma. Genom att göra en personlig träningsplan för en minnessjuk person fördröjs försämringen av funktionsförmågan.

Har du fastsälld Alzheimers sjukdom eller tidiga symtom på Alzheimer? Känner du att det finns utrymme för att förbättra ditt fysiska skick? Här kan Hemfysio hjälpa till. Hemfysio erbjuder fysioterapi som hembesök. Vi gör upp en personlig fysioterapiplan enligt dina egna behov.