Förebyggande fysioterapi

Stöd och säkerhet för framtiden

Ju tidigare man börjar, desto längre kommer man!

Ta kontakt!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä SVENSKA

Förebyggande fysioterapi

Kroppen förändras småningom då man blir äldre. Hos en 50-åring har muskelmassan minskat med 10%, och hos en 70-åring redan med 40%. Även viktökning sker lättare med stigande ålder. Benmassan kan börja minska redan i 40-års ålder. Risken att falla eller råka ut för olyckor ökar eftersom balansen och reaktionshastigheten försämras. Då man blir äldre minskar också mängden ledvätska medan mängden bindväv ökar, vilket i sin tur gör ledernas rörelseomfång mindre. På grund av att rörelseomfånget i lederna minskar kan det hända att äldre personer måste ge upp aktiviteter som är viktiga för dem. Det går att hålla rörelseomfånget så stort som möjligt med hjälp av rörlighetsövningar. Starka muskler runt lederna ger bra stöd för dem.

Då en person blir sängliggande försämras muskelstyrkan snabbt. Muskelstyrkan försvagas olika snabbt i olika muskler. Det verkar som att muskelstyrkan i nedre kroppen försvagas snabbare än musklerna i överkroppen. Detta beror på att man använder nedre kroppens muskler mindre än överkroppens i förhållande till tidigare. För en äldre person kan flera vardagssysslor redan vara maximal prestation.

Förebyggande fysioterapi

Brist på motion leder bl.a. till låg energikonsumtion, försämring av den allmänna uthålligheten samt försämring i musklernas styrka, uthållighet och effektivitet. Speciellt för äldre personer försämras även balansen och de blir mindre säkra i sina rörelser. Dessa förändringar leder till problem så som fetma, sjukdomar i nedre ryggen, problem i nacke och axlar, artros i knäna, osteoporos, högre risk att falla eller andra olyckor, samt högre risk för benbrott.

Som tumregel kan man säga att förebyggande alltid är lättare och fiffigare än att vårda något besvär. Även om man ändå har hunnit få något besvär är det inte för sent att motionera och rehabilitera. Det finns mycket få sjukdomar eller besvär som det inte finns någon form av motion som kan hjälpa. Rehabiliteringen måste bara göras enligt individens förutsättningar, men alltid finns det möjlighet att motionera på något sätt.

I förebyggande fysioterapi går det att tackla grundorsakerna till olika problem, t.ex. dålig arbetsställning, problem med hållningen, muskelobalans, övervikt eller muskelspänningar. Effektiv träning görs inte i en serie på fem gånger, utan anpassas efter personens behov. Därför kan besöken vara allt från ett par besök till flera tiotal besök.

Då man istället för att vårda problem fokuserar på grundproblemet, går det mycket lättare att ingripa i dåliga vanor och ändra riktningen mot ett hälsosammare liv.

Det skulle vara enkelt ifall man kunde sköta om sitt problem hos en fysioterapeut utan att själv behöva anstränga sig. Tyvärr finns det inga genvägar till lycka. ”Motion är medicin” är ett uttryck som stämmer.