Om företaget

Vår mission är att förbättra möjligheterna till rehabilitering för alla seniorer runt om i Finland.

Genom att specialisera oss på hembesök gör vi det möjligt för så många som möjligt att få rehabilitering. För oss har det ingen skillnad om klienten bor hemma, på ett servicehem eller t.ex. är på sjukhus. Vi kommer dit behovet finns!

Ta kontakt!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä SVENSKA

Hemfysios värden

Jämlikhet och möjlighet

Alla ska ha möjlighet att få fysioterapi oberoende av sitt tillstånd eller var man befinner sig.

Personligt bemötande

Varje möte är speciellt. Vi tar även den sociala aspekten i beaktande och förverkligar fysioterapin enligt klientens behov.

Hjälp och möjlighet till förändring

Vi har en stark vilja att hjälpa och göra en förändring i våra klienters liv. Vi vill förbättra både klientens fysiska och psykiska livskvalité.

Berättelsen om Kotifysio

Hemfysio är ett modernt bolag som tagit steget ut från den klassiska mottagningsmiljön och fokuserar enbart på hembesök. Efter att jag som ung studerande och fysioterapeut studerat miljön för fysioterapeuter och seniorers möjlighet till fysioterapi, märkte jag att det fanns behov av fysioterapi och träning för seniorer i deras hem-miljö. Den sociala biten av fysioterapin, alltså det att fysioterapeuten är närvarande, diskuterar och frågar, nämns sällan. Dessa två element blev grundidén till Hemfysio.

Vi tog oss an uppgiften att förändra sättet fysioterapi görs på, förbättra möjligheterna för seniorer att få fysioterapi samt hålla hög kvalitet på arbetet men ändå till ett rimligt pris. En omöjlig uppgift? Inte alls, det krävs förstås duktiga fysioterapeuter, hårt arbete och en strategi och insikt i branschen. Med viljan att genuint förbättra seniorernas vardag växte våra kärnvärden fram. Vi benämner vår fysioterapi till social fysioterapi och våra kärnvärden kan förklaras enligt:

  • Vi vill förbättra möjligheten för alla seniorer att få fysioterapi
  • Vi vill förbättra seniorens fysisk och psykiska levnadsnivå
  • Vi vill att varje möte med senioren skall vara speciellt

När fysioterapeuten kommer hem till klienten, oberoende denne bor hemma, på serviceboende eller något annat ställe, vill vi att detta skall vara ett positivt möte. Klienten skall se fram emot fysioterapin och träning! Ifall själva träningen inte inspirerar hoppas vi att fysioterapeuten kan inspirera och motivera klienten till träning, och kunna njuta av stunden fysioterapeuten är på plats.

När Hemfysio grundades år 2012 såg och trodde vi självfallet på potentialen som fanns. Genom att människor i dagens Finland skall bo hemma så länge som möjligt, behövs också stödfunktioner för att möjliggöra detta. Vi vill vara en av de stödfunktioner som människor väljer att satsa på. Och att satsa på sin hälsa kommer sällan att vara bortkastat!

Ifall ni känner att vi kan hjälpa er, hoppas jag att ni tar kontakt. Så kan vi tillsammans reda ut ifall våra tjänster är det ni söker. Vår resa att göra det möjligt för så många som möjligt att få kvalitativ fysioterapi till rimligt pris har bara börjat, och vi fortsätter att kämpa på!

Hälsningar Patrick Eriksson

Företagare, Fysioterapeut