Yrsel

Fysioterapi som hjälp för yrsel?

Läs mer om hur olika fysioterapeutiska metoder fungerar och hur de kan hjälpa mot lägesyrsel.

Ta kontakt!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä SVENSKA

Godartad lägesyrsel (BPPV)

Godartad lägesyrsel är den vanligaste sjukdomen som förorsakar svindel. Det centralaste symtomet är kraftigt snurrande svindel som ofta varar i flera tiotal sekunder. Symtomen uppkommer då man ändrar ställning på huvudet. I symtombeskrivningen kan förekomma karusellaktig svindel och eventuellt illamående och migrän. För de flesta förekommer symtomen på morgonen eller på natten, då personen vänder sig eller stiger upp ur sängen. För vissa uppkommer symtom då de böjer sig fram eller sträcker sig efter något. Det är också vanligt att symtomen uppkommer då personen lägger huvudet på sned. Symtomen beror på att det kommit in fällning i båggångarna i innerörat, som gör att innerörats sinnesceller får felaktig information om huvudets rörelser. Vanligen, i 85–95% av fallen, har fällningen satt sig i örats bakre båggång. I resten av fallen 5-15%, har fällningen samlats i den horisontella båggången. Godartad lägesyrsel som beror på fällning i övre båggången är däremot mycket ovanlig.

Godartad lägesyrsel är som namnet säger inte farligt. På grund av svindeln och illamåendet kan ändå funktionsförmågan tillfälligt vara riktigt dålig. För att diagnostisera lägesyrsel behövs varken röntgen eller laboratorieundersökningar. En insatt sakkunnig kan diagnostisera en patient genom att utföra lämpliga tester. Med testen fastställer man att det verkligen är frågan om godartad lägesyrsel och inte t.ex. svindel som beror på problem i nacken. 

Yrsel

Undersökning

Undersökningen av godartad lägesyrsel sköts av en sakkunnig professionell. Undersökningen inleds med en intervju som görs så noggrant som möjligt så att symtombilden blir så exakt som möjligt. Först efter att den officiela intervjun med specifika frågor har gjorts kan patienten med egna ord berätta om sina symtom. På detta sätt blandas inte patientens subjektiva upplevelse av symptomen ihop med symtombilden. Efter att noggrant klarlagt anamnesen, görs specifika test som är utvecklade för att undersöka lägesyrsel. Med dessa specifika test kan man undersöka ifall svindeln beror på otolitrörelser i bakre, horisontala eller främre båggångarna. På basis av testresultaten väljs sedan lämpliga behandlingsmetoder.

Dix-Hallpike test

Test för att undersöka den bakre båggången. Den som undersökes måste beakta att syftet med testet är att aktivera svindelsymtom och eventuell nystagmus, d.v.s. ofrivillig ögondarrning, vilket gör att testet kan kännas mycket obehagligt. Testet görs så att patienten ligger på behandlingsbordet. Den som undersöker tar ett stadigt tag om patientens huvud och vänder huvudet i liten utsträckning mot det öra som undersöks. Den som undersöker följer med patientens ögonrörelser och eventuellt uppkommande nystagmus. I ett positivt test känner patienten svindel och i ögonen uppkommer nystagmus.

Walk-rotate-walk test (WRW)

Test som undersöker den horisontella båggången. Testet är utvecklat av öronläkaren Tapani Rahko som har fördjupat sig i godartad lägesyrsel. Testet i sig är mycket enkelt, men kräver mer av den som testas jämfört med testen som görs i liggande ställning. Den som testas går en bit framåt och vänder sig sedan 180° på ett ben. Testet görs minst tre gånger åt vardera hållet. Resultatet är positivt ifall den som testas är tvungen att ta ett stödsteg för att hålla balansen, ifall personen vinglar till, är tvungen att kompensera balansen med hjälp av händerna eller tydligt måste anstränga sig att vrida kroppen. Då testen utförs är det skäl att beakta den testades funktiosförmåga och skicklighetsnivå. T.ex om den som testas har idrottarbakgrund kan personen i ett enkelt test kompensera med skicklighet, så då måste testet utföras snabbare eller med slutna ögon.

Rahkos test

Test för den anterioriska båggången. Tapani Rahko har även utvecklat ett test för lägesyrsel som beror på den anterioriska båggången. Detta test utförs stående. Den som testas böjer sig 60° framåt, sluter ögonen och sträcker sig upp rakt igen med slutna ögon. Ett positivt testresultat åstadkommer hos den som testas en rörelse i sidled på symtomsidan, den testade kan vara tvungen att ta ett steg för att undvika att falla. Av trygghetsskäl måste risken för fall beaktas vid testtillfället. Lägesyrsel som beror på den anterioriska båggången är ovanligt, varför testet har undersökts lite i jämförelse med övriga test.

Vård av lägesyrsel

I vissa fall av lägesyrsel behövs medicin för att lindra illamåendet men annars används inga läkemedel för lägesyrsel. Syftet med behandlingen är att avlägsna fällningen från örats båggång. Som behandlingsform används olika positionsbehandlingar som kallas för Lemperts, Rahkos, Epleys och Semonts manöver. Hos en del av patienterna kan en obehandlad lägesyrsel läka av sig själv på några veckor, månader eller år. Hos alla läker det dock inte av sig själv, och för de flesta kan symtomen komma tillbaka efter en tid.

Lemperts manöver

En behandlingmetod för lägesyrsel orsakad av fällning i den horisontala båggången. Behandlingen görs i liggande ställning. Under behandlingen går man igenom fyra olika ställningar, och varje ställning hålls i 30-60 sekunder eller tills känslan av svindel eller nystagmus försvinner. Behandlingen börjar så att klienten ligger på rygg. Efter det vänder man sig att ligga på den symtomfria sidan. Fysioterapeuten hjälper med att stöda huvudet ifall det behövs. Efter det lägger sig patienten på mage så att pannan ligger mot behandlingsbordet. Den sista ställningen är på sidan med symptom. Efter de olika ställningarna sätter sig patienten upp i en stol med armstöd och sitter lugnt 2-3 minuter.

Rahkos manöver

Behandling för lägesyrsel som beror på fällning i den anterioriska båggången. Då testet utförs ligger den som ska testas på sida på skötbordet. Terapeuten stöder huvudets ställning under hela testets utförande. Den som undersöks lägger sig på den symtomfria sidan. (Personens) huvud läggs sedan över bordets kant i 45° lateralflexion mot golvet. Sedan flyttas huvudet tillbaka i horisontalläge och efter det i 45° lateralflexion mot taket. Varje ställning hålls i 30 sekunder. Efter behandlingen ska den som behandlats sitta i en stadig stol med armstöd i åtminstone 3 minuter. För att avgöra hur bra resultat behandlingen gett kan man utföra Rahkos test pånytt efter att behandligen är klar.

Epleys manöver

Behandling av lägesyrsel som beror på fällning i den bakre båggången. Denna behandling ges ofta som självbehandling. Epleys manöver görs då svindelsymtomen uppkommer. Rekommendationen är att göra behandlingen 1-2 gånger om dagen, men inte just innan läggdags.

Behandlingen kan göras på ett skötbord eller i sängen. Den som behandlas lägger sig på rygg. Med nacken i en liten ekstension vänder man på huvudet 45° mot den sida med symtom. Efter det gör man samma sak mot den symtomfria sidan. Efter det lägger sig den som behandlas på den sidan utan symtom, vänder ansiktet mot skötbordet med hakan fast i axeln. Dessa tre positioner hålls i 30 sekunder eller tills symtomen försvinner. Efter detta sätter sig den som behandlas upp i sittande ställning med hakan fast i axeln. Efter att ha kommit upp i sittande ställning vänder den som behandlas blicken mot tårna och håller den ställningen i två minuter eller tills symtomen försvinner.

Semonts manöver

Behandling av lägesyrsel som beror på fällning i den bakre båggången. Behandlingen görs på skötbordet. Den som behandlas ligger på sida med ansiktet vänt mot takkanten. I ställningen kan uppkomma symtom av svindel eller nystagmus. Den som behandlas ligger i ställningen 2-3 minuter eller tills symtomen försvinner. Efter detta flyttar sig den som behandlas till andra sidan, via sittande ställning, med terapeutens hjälp så fort som möjligt, utan att ändra på huvudets ställning. Som sista ställning ligger den som behandlas på den symtomfria sidan med ansiktet mot golvets kant. Denna manöver kan orsaka svindel och nystagmus, som man väntar på att upphör innan man går vidare med behandlingen. Den som behandlas ligger på den symtomfria sidan i minst fem minuter. Efter detta sätter sig den som behandlas upp och sitta långsamt och försiktigt. Under de två följande dygnen ska den som behandlats sträva till att hålla huvudet rakt så mycket som möjligt. Snabba rörelser samt att sova på sidan med symtom bör undvikas. 

Fysioterapi som hjälp mot godartad lägesyrsel

Våra insatta fysioterapeuter kan testa, bedöma och hjälpa en person med lägesyrsel. Ta modigt kontakt så kartlägger vi läget tillsammans och väljer rätt tillvägagångssätt mot ett mer balanserat liv.