Massage

Massage som en del av vården

Manuell behandling kan vara en del av den fysioterapeutiska vården.

Ta kontakt!

Jätä yhteydenottopyyntö palvelusivut ylä SVENSKA

Vad är manuell behandling?

Manuell behandling är en av de tekniker en fysioterapeut använder sig av, och det används alltid enligt klientens individuella behov. Till manuell behandling hör bl.a. massage, fasciabehandling, traktion, mobilisering och genomgång av ledernas rörlighet.

Men hjälp av dessa tekniker kan man påverka kroppens funktioner på ett positivt sätt, t.ex. förbättra ämnesomsättningen, sänka stressnivåer, öka ledernas rörlighet, förbättra sömnkvaliteten eller sänka blodtycket. Massagen påverkar musklerna främst genom att lindra smärta och påskynda återhämtningen av ansträngda muskler. Manuell behandling har således en mycket övergripande inverkan på människans välmående.

Då man behandlar olika smärttillstånd är en viktig del av vården att utreda vad smärtan beror på. Ett smärttillstånd i kroppen är ofta en påföljd av muskelsvaghet, funktionsnedsättning i muskeln eller dålig ergonomi. Då är det viktigt att parallellt med manuell behandling även göra de specifika övningar som fysioterapeuten gett.

Manuell behandling under hembesök eller på kontor

Fysioterapeuten har alltid med sig alla redskap som behövs för behandlingen. Hemfysio gör även massage och manuell behandling på kontor, och då fokuserar vi på att behandla arbetstagarnas muskelspänningar och ergonomi.

Det man uppnår med hjälp av manuell behandling är viktigt att upprätthålla med träning, bra hållning, och ergonomisk arbetsställning. Hemfysio hjälper också med att ge handledning i ergonomi på företag och kan ge individuell fysioterapi eller gruppgymnastik i företagets egna utrymmen.

Klassisk massage som hembesök

Hemfysio erbjuder också klassisk massage som hembesök i huvudstadsregionen, Mellersta Nyland, Sibbo och Österbotten. Då har vi med oss plint och alla tillbehör, och behandlingen fokuserar endast på massage och att öppna upp spända muskler. Ta kontakt för att boka massage som hembesök.