Osteoporos

Vad är osteoporos?

Osteoporos eller med andra ord benskörhet innebär att benets mineraltäthet minskar. Benets mineralämnen är normala, men benets struktur försämras samt benmassan förtunnas. Dessa förändringar förändrar benets struktur och leder till förhöjd benbrottsrisk med 40%. I Finland lider mer än 400 000 människor av osteoporos, största delen av dessa är äldre kvinnor.  Varje år konstateras ca 40 000 benbrott pga. osteoporos, av vilka 8000 är höftfrakturer.
 
Riskfaktorer för osteoporos

Osteoporos beror oftast på antingen hormonella faktorer eller ärftlighet. Andra predisponerande faktorer för sjukdomen är:

  • Undervikt
  • För litet intag av D-vitamin och kalcium
  • Mediciner t.ex. kortison
  • Rökning
  • Inflammatoriska ledsjukdomar
  • För lite motion

 

Motion upprätthåller benmassa för personer i vuxen ålder. Då vi åldras gör motionen att benskörheten framskrider långsammare. På grund av detta är både mångsidig och tillräckligt tung motion en viktig del av skötsel av osteoporos.

 

Osteoporos och fysioterapi

Inom fysioterapin försöker man genom individuellt planerad träning göra framskridandet av osteoporosen långsammare. Bra träningsformer som definitivt lönar sig att utföra är:

  • Rask motionsträning minst 30 minuter dagligen
  • Balansövningar 2-3 gånger i veckan
  • Förstärkande av ryggmuskulaturen samt förbättra hållningen

 

Det lönar sig att planera träningen tillsammans med en fysioterapeut. Då kan kunden som lider av osteoporos vara säker på att övningarna görs rätt samt undvika faror som t.ex. att falla.

 

 

Sebastian Törnblom

Fysioterapeut YH