• FI
  • SV
  • EN

Jannica Winqvist

Fysioterapeut YH

Hej,

Jag heter Jannica Winqvist och arbetar som fysioterapeut i Östra Nyland. Till mina yrkesvärderingar hör att bemöta klienter med lugn och vara närvarande i stunden. Jag vill bidra till ett respektfullt bemötande av äldre, speciellt viktigt vid olika minnessjukdomar och för klienter i slutskedet av livet. Tillsammans med klienten vill jag hitta något meningsfullt mål på individnivå för att skapa en betydelsefull vardag.

Fysioterapi utfört i det egna hemmet har en speciell betydelse och skapar även ett tryggt steg för många mot en mer rörlig vardag. Jag är speciellt intresserad av det psykiska välmåendets påverkan på den fysiska funktionsförmågan och beaktar detta i mitt klientarbete.

Tjänstledig