• FI
  • SV
  • EN

Rickard Byggmästar

Fysioterapeut YH

Hej,

Jag är Rickard Byggmästar och fungerar som fysioterapeut i Österbotten. Styrketräning för äldre är min specialkunskap och mitt stora intresse. Som fysioterapeut har jag som mål att mina klienter upplever att de med min handledning kan förbättra sin funktionsförmåga genom träning.

Jag uppskattar även det sociala med terapin där jag får lyssna på den äldres livsberättelser och funderingar.

Mina egna intressen är att lyfta tunga vikter och äventyr i naturen. Jag är glad över att få vara med och skapa ett starkare Österbotten!