Fysioterapi hembesök

FYSIOTERAPI VAR ÄN DU ÄR

Fysioterapin inleds med ett kostnadsfritt kartläggningsbesök. Under kartläggningsbesöket diskuterar vi tillsammans med klienten om behovet för fysioterapin. Tillsammans med terapeuten lägger vi upp målen för fysioterapin och gör upp en plan för fortsatt fysioterapi.

Fysioterapihembesök, när du vill

Vi på Hemfysio gör fysioterapeutiska hembesök för seniorer. Vi vill ge möjligheten åt så många som möjligt att få fysioterapi för t.ex. att kunna upprätthålla funkiotionsförmågan och göra det möjligt för klienten att så länge som möjligt bo hemma eller få rehabilitering efter en operation. Detta gör vi möjligt genom våra hembesök.

Hembesöket planeras alltid med kundens livssituation som utgångspunkt, så att innehållet blir personligt och heltäckande. Första kartläggningsbesöket är alltid kostnadsfritt och då görs test för att kartlägga funktionsförmågan. På basen av det gör vi sedan tillsammans fysioterapiplanen och dess målsättningar.

Fysioterapin börjas med ett kostnadsfritt kartläggningsbesök. Under kartläggningsbesöket Diskuterar
vi tillsammans med klienten om behovet för fysioterapin. Tillsammans med terapeuten åstadkommer
vi målen för fysioterapin och en plan för fortsatt fysioterapi uppgörs. Fysioterapi hembesöket är
tillgängligt med en fysioterapi remiss eller utan. Med en läkarunderskriven fysioterapi remiss har du
möjlighet att få FPA ersättning av rehabiliteringen.

Hur skiljer sig fysioterapihembesök från fysioterapi på mottagning?

Vi förflyttar oss flexibelt från plats till plats med beaktande i kundens behov och livssituation. När kundens förmåga att röra sig möter hinder, är det mer förnuftigt att vi rör oss till klienten. Vår verksamhet har planerats med syfte att så många som möjligt kan dra nytta av fysioterapin. På detta sätt kan senioren och konvalescenten rikta sina resurser till det viktigaste, dvs. rehabiliteringen.
Fysioterapeuten har med sig alla redskap som behövs. Klienten behöver inte själv förbereda mötet, eftersom fysioterapeuten ansvarar för planerandet av hembesöket i sin helhet. Genom hembesök drar klienterna större nytta av mer effektiv träning och rehabilitering. Dessutom får klienterna möjlighet till social samvaro, glädje i dagen och framsteg i det helhetliga välmåendet.

För vem passar fysioterapi som hembesök?

Fysioterapi hembesöken passar alla som vill ha rehabilitering hemma. Hemrehabilitering passar bra för seniorer, minnessjuka, strokepatienter eller vid återhämtning av en operation. Speciellt bra passar hemrehabiliteringen personer som inte klarar av att ta sig hemifrån eller då det är väldigt jobbigt att ta sig hemifrån. T.ex. underlättas rehabiliteringen för Parkinson patienter då fysioterapeuten kommer till klienten.

Med fysioterapin strävar vi att upprätthålla funktionsförmåga och återställa den till en god nivå.
Hemrehabiliteringen är till stor nytta inom neurologisk rehabilitering. Fysioterapi hemma hos neurologiska klienter möjliggör rehabilitering för strokepatienter, minnessjuka och hjärnskadade patienter.
Fysioterapi behövs i många olika situationer. Fysioterapeuten tar klientens situation i hänsyn och planerar rehabiliteringen till att uppnå de gemensamma målen. Konkreta mål kan vara T. ex förbättring av balans, muskelstyrka, göra promenaden säkrare, minska på fallrisken, eller lindra smärta. Som metoder kan användas bl.a. Styrketräning, balansövningar kroppskontrollövningar, mobiliserande övningar, avslappnande övningar, töjningar, spel, utevistelse, hjärngymnastik osv.
Suomen Kotifysio eftersträvar att aktivera och motivera klienterna genom positiva erfarenheter, framsteg och välbehag som uppnås med rehabiliteringen.
Fysioterapi kan fås med en läkarremiss eller utan. Ifall klienten har ett FPA kort och en läkarremiss, kan klienten få direktersättning av FPA.

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt