Frontveteraner

Är du berättigad till veteranrehabilitering, krigsinvalidrehabilitering eller frontmannarehabilitering? Hemfysio är Helsingfors Stads godkända serviceproducent, vilket betyder att vi får ge rehabilitering hemma åt veteraner, krigsinvalider och de som varit på fronten. Ifall ni bor utanför Helsingfors hör av er direkt till oss, de flesta städer godkänner oss som serviceproducenter av veteranrehabilitering. 

Veteranrehabiliteringen betalas av staten, vilket betyder att det inte uppstår några kostnader för den som får rehabiliteringen. Veteranen har de senaste åren fått 30 stycken rehabiliteringstillfällen per år, var vi som en av stadens serviceproducenter ger veteranrehabilitering hemma åt veteranen.

 

Ta kontakt

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt