Helsingfors

Fysioterapi hembesök – När du vill

Hemfysio har specialiserat sig i hemrehabilitering för seniorer. Fysioterapin passar speciellt bra för seniorer, minnessjuka och stroke patienter eftersom fysioterapin utförs hemma hos klienten. Målet för fysioterapin kan vara att upprätthålla fysisk funktionsförmåga, förbättra funktionsförmågan t.ex efter en operation, eller att försäkra sig att fysiskt klara av att bo hemma självständigt.

Vid planering av fysioterapeutiska hembesök tas alltid klientens situation i beaktande. Fysioterapins innehåll planeras individuellt med hänsyn till klientens behov och målsättning.

Fysioterapin börjas med ett kostnadsfritt kartläggningsbesök. Under kartläggningsbesöket diskuterar vi tillsammans med klienten om behovet för fysioterapin. Tillsammans med terapeuten lägger vi upp målen för fysioterapin och en plan för fortsatt fysioterapi. Fysioterapi hembesöket är tillgängligt med en fysioterapiremiss eller utan. Med en fysioterapiremiss underskriven av en läkare har du möjlighet att få FPA ersättning för rehabiliteringen.

Fysioterapi hembesökets pris består av servicekostnad (fr.o.m. 62€/gång) och resekostnader (6-19€). Om klienten har en läkarremiss kan klienten få FPA ersättning (6-14€/gång) beroende på läkarens order.

I Helsingfors kan ni få fysioterapi av följande personer

Patrick Eriksson

Företagare

Fysioterapeut YH

Som företagare vill jag aktivt vara med och förbättra möjligheterna för seniorer men också skapa en bra arbetsplats var man trivs och mår bra. Fysioterapi är en viktigt del av seniorernas vardag och vi vill vara med och göra det till det bästa möjliga. Som person är jag aktiv och driven, och har alltid något på gång.

Anne Lindgren

Fysioterapeut YH

Jag ser alltid människan som den unika helhet vi alla är – där kropp och själ inte går att särskilja. Som fysioterapeut är jag en expert på att motivera och vill alltid hämta med mig positiv energi samt glädje till terapistunden. Det är en härlig känsla då en allvarlig min byts till ett leende eller skratt. Jag har jobba med seniorer i flera år och är övertygad över att rörelse alltid gör gott.

Isabella Wikström

Fysioterapeut YH

Jag heter Isabella och har jobbat hela min yrkeskarriär med seniorer. Jag tycker om att röra mig i naturen och uppleva nya saker. Som fysioterapeut tycker jag om att se på helheten och hur saker påverkar varandra. Det bästa med att jobba med seniorer är glädjen i deras ögon efter besöket och att man får känna att man gjort en skillnad i deras dag.

Jennica Winqvist

Fysioterapeut YH

Till mina yrkesvärderingar hör att bemöta klienter med lugn och vara närvarande i stunden. Jag vill bidra till ett respektfullt bemötande av äldre, speciellt viktigt vid olika minnessjukdomar och för klienter i slutskedet av livet. Tillsammans med klienten vill jag hitta något meningsfullt mål på individnivå för att skapa en betydelsefull vardag.
Fysioterapi utfört i det egna hemmet har en speciell betydelse och skapar även ett tryggt steg för många mot en mer rörlig vardag. Jag är speciellt intresserad av det psykiska välmåendets påverkan på den fysiska funktionsförmågan och beaktar detta i mitt klientarbete.

Linnea Kalk

Fysioterapeut YH

Det bästa i det här jobbet är mångsidighet och de otaliga nya möjligheterna. Som person är jag inspirerande/motiverande, förstående och målmedveten. Mitt mål är att uppmuntra och ge en känsla av framgång. På fritiden tycker jag om redskapsgymnastik, dans och ridning. Min favoritrörelse är rodd med gummiband som stärker övrekroppen och på samma också hållningen.

Jonathan Nars

Fysioterapeut YH

”Fysioterapi spelar en betydande roll för seniorer för att kunna klara sig så självständigt som möjligt och jag vill vara en del av det. För mig är det viktigt att vi har det roligt tillsammans för att förbättra hälsan.”

Kim Harju

Fysioterapeut YH

”En rask och målmedveten fysioterapeut som sätter fart på även de allra lataste seniorer. Med mig kommer ingen lätt undan. Gillar att diskutera med seniorer och är inte så allvarligt som jag låter. Egna intressen är uthållighetsidrott, bilar och special-öl.”

Sebastian Törnblom

Fysioterapeut YH

Det bästa med mitt arbete är att det är mångsidigt och att jag får hjälpa människor. Jag vill förbättra och upprätthålla funktionsförmågan hos mina kunder och stöda deras välmående. I mitt arbete utgår jag från kundens behov och bygger upp klara mål för fysioterapin. Min arbetserfarenhet är huvudsakligen inom geriatrisk och neurologisk fysioterapi.

Som person är jag social och humoristisk som inte tycker att livet alltid behöver tas på största allvar. Min familj och träning har alltid varit viktiga delar av mitt liv. På min fritid håller jag på med löpning och går på gym.

Anna Jutila

Fysioterapeut YH

Ergoterapeut YH

Utbildad massör

Kreativ, energisk idrottare som valt fysioterapi för att aktivt kunna stöda individer till att upprätthålla samt främja sin hälsa genom träning, rehabilitering och aktivitet.

Tobias Lillqvist

Fysioterapeut YH

Det är alltid möjligt att få fysioterapi som hembesök även utan en fysioterapiremiss. Med en fysioterapiremiss av en läkare kan man få direktersättning från Kela.

Hur kan vi hjälpa?

Ta kontakt