Fysioterapi som hembesök i Salo

Vi vill att alla ska få tillgång till fysioterapi, oberoende om man bor hemma, på serviceboende eller t.ex. är på sjukhus. Därför gör vi hembesök, vi kommer dit du är! Fysioterapi för seniorer är för oss en hjärtesak, och fram för allt för äldre är övergripande rehabilitering viktigt. Därför ser vi till att vi är ordentligt närvarande under varje besök, och formar fysioterapin enligt klientens både fysiska och sociala behov.

Hur fungerar det?

Vi gör hembesök i Salo på vardagar mellan 9.00-18.00, enligt kundens önskemål. Fysioterapin inleds med ett kostnadsfritt besök där vi kartlägger klientens funktionsförmåga med hjälp av olika test. Tillsammans gör vi upp en vårdplan och lägger upp mål för fysioterapin. Vid behov är vi i direktkontakt med anhöriga eller intressebevakare ifall situationen kräver det.

Vi har gjort hembesöken lätta för klienten. Klienten behöver inte förbereda något inför besöken, utan fysioterapeuten ansvarar för planeringen av besöken, målsättningarna och att ansöka om eventuell fpa-ersättning. Fysioterapeuten har med sig alla redskap som behövs för fysioterapin.

Ifall klienten önskar köpa redskap för att träna självständigt hemma, eller behöver t.ex. ortoser eller hjälpmedel, hjälper vi att hitta rätt och beställer produkten åt klienten. Vårt mål är att göra det så lätt som möjligt för klienten att få den rehabilitering hen behöver. Detta är lättast då rehabiliteringen sker i den bekanta hemmiljön.

Blev du intresserad av att boka en gratis kartläggning eller är det något du blev och fundera på? Ta kontakt genom att ringa eller via formuläret ovan! Vi talar svenska.

Svar på vanliga frågor hittar du här.

I Salo kan ni få fysioterapi av följande personer: