knäsmärta knäledprotes

Rehabilitering efter knäledsprotes operation

Bakgrund 

Orsaker till att genomföra en knäledsoperation är oftast smärtsam artros som är den vanligaste ledsjukdomen i världen. Vid artros (ledförslitning), bryts ledens brosk ner och benen skaver mot varann vilket orsakar smärta och funktionsförmågan kan försämras. Sjukdomens grundläggande orsak är okänd, men bakgrundsfaktorer som påverkar kan vara fetma, ledskador eller för tungt kroppsarbete. Eftersom artros inte kan botas, består behandlingen av att lindra symptomen, dvs. hitta rätt motionsform, terapeutisk träning för att stärka musklerna runt leden, smärtbehandling samt viktnedgång ifall övervikt. Ifall ingen av dessa behandlingsformer hjälper och smärtan hindrar personen att leva ett meningsfullt liv, kan en läkare efter grundliga undersökningar föreslå kirurgisk behandling (knäledsoperation). Blir kirurgisk behandling aktuell, fås grundliga instruktioner om hur man skall förbereda sig inför ingreppet. Efter operationen påbörjas rehabilitering genast och fysioterapin kommer med i bilden. 

Rehabilitering efter knäledsoperation på avdelningen

Rehabilitering efter knäledsoperation påbörjas genast på operationsdagen och läkaren ger anvisningar om det finns begränsningar på hur man får belasta benet. 

För att förebygga svullnad bör benet vara i upphöjd ställning och under dagen bör man flera gånger böja och sträcka på vristen, minst en gång i timmen för att öka blodcirkulationen. Kylbehandling är även effektivt för smärtbehandling och för att minska svullnad. På avdelningen kan man stå mha. ett gångstöd och gångträning påbörjas enligt mående. Redan på avdelningen får man träffa en fysioterapeut som ger lätta rörelse- och muskelövningar. När sjukhusets kriterier för utskrivning uppfylls, får man åka hem. 

Rehabiltering efter knäledsoperation hemma 

Efter att ha blivit utskriven från sjukhuset är det viktigt att man följer de instruktioner och övningar man fått från vårdpersonalen och följer med operationssårets läkning, ifall operationssåret utsöndrar sekret, känns ömt och rodnar bör man ta kontakt med avdelningen för en kontroll. Blåmärken och svullnad är dock vanligt efter operation och benet kan vara svullet i flera veckor efter operationen. Efter ett par veckor tas agrafferna bort och vanligtvis bokas ett kontrollbesök hos en fysioterapeut in efter 2-4 veckor. 

När man kommit hem, bör man även så snabbt som möjligt komma igång med den egna aktiva rehabiliteringen av knäet för att uppnå bättre funktionsförmåga. Eftersom ledprotesen inte motsvarar en helt frisk led, är det viktigt att förstå hur motion och träning inverkar på leden och på sin egen framtid. Enligt forskning, ger styrketräning och aerob träning bättre funktionsförmåga och minskad smärta hos patienter med artros då det förbättrar blodförsörjningen till musklerna samt upprätthåller muskelstyrka och ledrörlighet. Många patienter tar här stöd av fysioterapi för att få stöd i sin rehabilitering. 

Hemfysios roll efter knäledsoperation 

Det kan vara bra att söka professionell hjälp genast efter att man utfört en knäledsoperation för att få stöd och för att kunna gå vidare med sin rehabilitering på hemmaplan. För många är det en trygghet att ha en professionell vid sin sida under den första rehabiliteringstiden eftersom man kan vara osäker på det praktiska, såsom hur man skall utföra övningar, hur ofta och hur mycket. Det kan också behövas någon som lite pushar en när det kan kännas svårt att komma igång på egen hand och i många fall där minnesproblematik förekommer, blir det extra viktigt att ha någon som stöder en i rehabiliteringen för att så bra resultat som möjligt skall kunna uppnås. 

När du tar kontakt med Hemfysio bokas oftast ett kartläggningsbesök in och fysioterapeuten kommer hem till dig oavsett var du bor, vilket underlättar processen för klienten. Vid kartläggningsbesöket går vi tillsammans igenom relevant bakgrundsinfo och en plan för rehabiliteringen görs upp. Klienten bestämmer själv hur ofta hen vill ha fysioterapi och tillsammans kan vi fundera ut vad det individuella behovet är. Många väljer att börja med några 1-3 gånger i veckan och vartefter processen framskrider kan man minska på besöken. För att underlätta träning på egen hand gör fysioterapeuten ofta upp ett individuellt träningsprogram för klienten som hen kan göra självständigt. 

Det första hembesöket kan ofta se ut så här: 

 • kartläggning av bakgrundsinfo som kan inverka på rehabiliteringen, ex. förekomst av andra sjukdomar, medicinering, smärta 
 • undersökning av det fysiska utgångsläget just nu, ex. ledrörlighet, muskelstyrka
 • klientens omgivning ex. var bor hen, finns det trappor, behövs det hjälpmedel eller andra ändringar för att man skall klara sig bättre hemma efter operationen
 • målsättningar, ex. vad vill man uppnå med fysioterapin, intressen och hobbyer som kan påverkas av operationen
 • praktiskt planerande inför kommande gånger, ex. boka in tider

Beroende på vad som kommer fram under kartläggningsbesöket byggs en plan upp och fysioterapin påbörjas. När fysioterapin påbörjats anpassar fysioterapeuten alltid terapin så att den är relevant och så att klienten får ut mest av den. Klienten väljer själv hur länge hen vill fortsätta den handledda rehabiliteringen. 

Exempel på vad ett vanligt besök bl.a. kan innehålla:

 • kartläggning av dagens form
 • öva på att använda hjälpmedel 
 • terapeutisk träning, ex. ledrörlighet-och muskelstyrkeövningar 
 • träna på att gå med kryckor och utan 
 • trappträning
 • social fysioterapi 

Sammanfattning 

Efter en knäledsprotesoperation kan det behövas professionell hjälp för att komma igång med rehabiliteringen. Det handlar om att öka på ledrörligheten, träna upp muskulaturen och hitta övningar och motionsformer som passar för en. Tillsammans med oss på Hemfysio blir terapin individuell och utförs i klientens hemmiljö vilket är väldigt bekvämt för klienten. Du kan boka en gratis kartläggning här.

Källor:

https://www.orton.fi/wp-content/uploads/2022/01/knaledsoperation-servicesedel-2021.pdf

https://www.coxa.fi/wp-content/uploads/2021/06/Coxa_potilasopas_2021-RUOTSI.pdf

https://www.terveyskirjasto.fi/khp00064/nivelrikko-polvissa-ja-lonkissa-artroosi?q=tekonivelleikkaukset

https://www.terveyskyla.fi/niveltalo/sv/ledbesv%C3%A4r/artros/vad-%C3%A4r-artros

Hämtade: 4.4.2023