Nacksmärta och huvudvärk

Över hälften av världens befolkning lider av huvudvärk varje år. Särskilt åldringar lider ofta av kronisk huvudvärk på grund av minskad fysisk aktivitet. I många fall orsakar kronisk huvudvärk inte bara smärta utan även yrsel, domningar i händerna, illamående och synstörningar. Utöver fysiska symtom, kan huvudvärk även påverka funktionsförmågan, sociala livet och livskvaliteten i allmänhet. Huvudvärk orsakas ofta av störningar i nacke- och axelpartiet och muskelspänningar. I det här blogginlägget fokuserar vi på nacksmärtor,
nackhuvudvärk och spänningshuvudvärk

Faktorer som påverkar huvudvärk

 • Muskulatur, speciellt muskelstelhet i nacke-axelmuskelrna
 • Stressig livssituation
 • Sömnbrist
 • Blodkärl, hjärnhinnor, kranialnerver, benhinnor
 • Bett och synstörningar, bihålor, öron problem
 • Inflammatoriska och metabola sjukdomar, förgiftningsförhållanden

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk är en av de vanligaste formerna av huvudvärk. Denna typ av huvudvärk orsakas oftast av spänningar i musklerna i huvud-, nacke-och axelpartiet. Utmaningar och stress på den mentala sidan kan vara en del av orsaken till spänningshuvudvärk. Intensiteten av huvudvärken och yrseln är starkt förknippade med nacksmärta och överbelastning och spänningar i musklerna i nacke- och axelområdet. Spänningshuvudvärk är oftast förknippad med smärta som förvärras under dagen och kan kännas som att den klämmer eller stramar. Förutom värk, kan andra symtom som domningar i händerna, yrsel, ömhet vid beröring av huvudområdet och illamående förekomma. Huvudvärk kan uppstå i olika delar av huvudet och ansiktet, till exempel på tinningarna, bakhuvudet eller runt ögonen. Huvudet känns tungt. Musklerna i nacke- och axelområdet tröttnar snabbt och är ömma.

Nacksmärta och nackhuvudvärk

Den främsta orsaken till nacksmärta kan hittas i muskulaturen i nack-axelpartiet och muskelspänningar i området. Muskelspänningar kan orsakas av fysiska och/eller psykiska stressfaktorer. Enligt forskning ökar kvinnligt kön och tidigare nacksmärtor risken för uppkomst av nackhuvudvärk. Högre ålder, krävande arbetsuppgifter, rökning, bristande stöd och tidigare ryggsmärtor kan öka risken för smärttillstånd i nackområdet. Nacksmärta kan orsaka domningar i fingrarna och utstrålning av smärta till händer och fingrar. Detta orsakas oftast av en klämd nervrot. Nacksymtom utlöser ofta huvudvärk. Huvudvärken börjar ofta på
ena sidan av huvudet eller ansiktet. De främsta orsakerna till nackhuvudvärk kan hittas i dysfunktion av muskler, bindväv och leder i nacke- och axelregionen. Rörelse av nacke och huvud är smärtsamt och rörelseomfånget är begränsat

Huvudvärk och fysisk aktivitet

I de flesta fall kan huvudvärk behandlas på egen hand. Om huvudvärken är kronisk eller om huvudvärken och nacksmärtan åtföljs av allvarligare symtom är värt att söka läkarundersökning så att rätt huvudvärkdiagnos kan hittas och dess behandling, till exempel med fysioterapi, kan påbörjas på ett säkert sätt

 • Domningar
 • Kräkningar eller hög feber
 • Symtom på förlamning eller kramper
 • Tal- eller medvetandestörning
 • Försämring av allmäntillståndet
 • Stel nacke

Det kan vara svårt att skilja på nack- och spänningshuvudvärk – studier har visat att både vid behandling av huvudvärk och nacksmärta är lätta rörelse- och aktiva rörelseövningar för att förbättra muskelstyrka och uthållighet effektiva behandlingsmetoder för att minska smärta och förbättra funktionsförmågan. För vissa huvudvärkssjuka är läkemedelsbehandling en nödvändig del av huvudvärkbehandlingen. Det är dock alltid bra att kombinera med träning, då det är en av de viktigaste formerna för förebyggande och
behandling av huvudvärk.

Forskning visar att fysioterapi, styrketräning och ökad motion är viktiga metoder för behandling och förebyggande av huvudvärk och nacksmärtor. Vid behandling av problem i nacke-axelregionen är det viktigt att fokusera rörelseövningarna på rätt område, att göra övningar med tillräcklig intensitet och med tillräcklig frekvens. Det är viktigt träna regelbundet. Vid behandling av huvudvärk är det viktigt att hitta en lämplig motionsform åt en själv för att öka mängden fysiskt aktivitet i sin vardag. Rörelseövningar riktade mot nacke- och axelpartiet och regelbunden fysisk aktivitet har en positiv effekt på intensiteten av huvudvärk och yrsel.

Frekvent eller långvarig huvudvärk kan börja påverka livskvaliteten negativt. Med
fysioterapeutiska metoder kan vi påverka intensiteten och varaktigheten av huvudvärken. Det finns inget allmängiltigt sätt att behandla huvudvärk utan behandlingen måste planeras och utföras individuellt. Hemövningar kombinerat med handledning och manuell behandling planeras tillsammans med klienten. Du behöver inte och bör inte vara ensam med smärta, på Hemfysio erbjuder vi individuellt planerad fysioterapi som hembesök.

Källor:

https://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2017.0302?ref=sportsmedicinesorted
https://ukkinstituutti.fi/liike-laakkeena/liikunta-ja-sairaudet/niska-hartiaseudun-vaivat/
https://www.terveystalo.com/fi/tietopaketit/paansarky
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00024
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09593985.2022.2158697
http://www.terveyskirjasto.fi/dlk00322
http://www.terveyskirjasto.fi/dlk00310
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0333102409353617
https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/aivosairaudet/p%C3%A4%C3%A4ns%C3%A4rky http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders

Hämtade: 27.4.2023